ВИПУСК № 1 (13) / 2008

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Зелінська Н. В. Дискурсивні практики української науки у дзеркалі видавничих реалій Детальніше
Солоненко В. К. Смотр интеллектуальной литературы. Московская книжная ярмарка «non/fiction» Детальніше
Огар Е. І. Креатив в рекламі: професійна діяльність і навчальна спеціалізація Детальніше
Василишин Д. В.
Василишин О. М.
Вимоги нового стандарту з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.–84 Детальніше
Босак О. І. Книготоргівля у Львові в роки окупації (за матеріалами львівської преси 1941–1944 років) Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Кандяк Н. М.
Полюдов О. М.
Кінематика механізму мальтійського хреста з кривошипно-кулісним приводом Детальніше
Шахбазов Я. О. Технологічні можливості скорочення витрат абразивних кругів при шліфуванні Детальніше
Босак В. О.
Кравчук І. М.
Сенкусь В. Т.
Кінематика механізму приводу фальцножів ударного фальцювання з криволінійною напрямною в рулонних друкарських машинах Детальніше
Стельмащук С. Г. Дослідження динаміки механізмів неповнозубих коліс з програмними розвантажувачами Детальніше
Стеців Я. Б. Перспективи обрізування книжкового блока багатолезовими круговими інструментами Детальніше
Маца Р. С. Синтез кривошипно-повзунних механізмів зі змінною довжиною шатуна Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Богорош О. Т.
Воронов С. О.
Маїк В. З.
Дослідження властивостей наночастинок на поверхні і в об’ємі матриць Детальніше
Величко О. М.
Хохлова Р. А.
Вплив кліматичних умов на колірні характеристики лакованих відбитків Детальніше
Кукура В. В.
Кукура Ю. А.
Дослідження деяких параметрів друкарського процесу флексографічного друку у виробничих умовах Детальніше
Репета В. Б. Взаємодія УФ-лаків з флексографічними формними пластинами Детальніше
Гринчук С. С.
Снігур Н. С.
Ярка Н. В.
Вплив фізико-хімічної обробки поліпропіленових плівок на їх змочуваність Детальніше
Дем’янишин Д. В.
Нетак В. Б.
Дослідження якості широкоформатного струминного друку Детальніше
Слободяник В. Г. Вплив природи вимивних розчинів на зносостійкість формних матеріалів Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Козак Р. О.
Сеньківський В. М.
Модель критеріїв композиційного оформлення книжкових видань Детальніше
Коляно Я. Ю.
Сасc Т. C.
Юнгер І. Г.
Нестаціонарна задача теплопровідності для необмеженої плити щодо сушіння поліграфічної продукції Детальніше
Пирч Н. М. М-еквівалентність і нескінченні об’єднання тихоновських просторів Детальніше
Лозовий П. І. Розрахунок статичних характеристик фарбових cистем послідовної структури Детальніше
Мельников О. В.
Олянишен Т. В.
Сеньківський В. М.
Модель ієрархії критеріїв попиту на книги Детальніше

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Волович О. Б.
Холод З. М.
Факторинг — фінансовий інструмент ефективного управління дебіторською заборгованістю Детальніше
Штангрет А. М. Важливість і передумови проведення реструктуризації підприємств видавничо-поліграфічної галузі України Детальніше
Білецька Н. П.
Цогла О. О.
Формалізація прийняття рішення про диверсифікацію Детальніше
Григорова З. В. Сучасні підходи до управління витратами поліграфічних підприємств Детальніше
Масна О. І.
Масний К. М.
Музичук А. А.
Аналіз платоспроможності позичальника з використанням теорії нечіткої логіки Детальніше

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Креховецька А. З.
Палига Є. М.
Проблеми впровадження корпоративного управління в корпораціях Детальніше
Нашкерська Г. В. Генезис оцінювання в бухгалтерському обліку Детальніше
Копилюк О. І. Методи управління капіталом банків відповідно до вимог Базеля ІІ Детальніше
Луцків О. М. Регіональні інноваційні системи: чинники формування та пріоритети розвитку Детальніше
Безпалько І. Р. Історія оподаткування населення України Детальніше

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ

Батлук В. А. Особливості роботи гідроапаратів з осциляцією при відкриваннях запірно-регулювальних елементів Детальніше
Библюк Н. І.
Библюк Н. Н.
Мачуга О. С.
Екологічні аспекти застосування прямої передачі енергії відновних джерел у процесах лісозаготівлі Детальніше
Батлук В. А.
Макарчук В. Г.
Проскурина И. В.
Романцов Э. В.
Водные ресурсы и пути решения проблемы чистой воды Детальніше