ВИПУСК № 1 / 1999

СЕКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Стахів Р. Б.
Топольницький П. В.
Визначення діапазону використання пасово-роликового транспортера як транспортуючого засобу в машині безвистійного обрізування блоків Детальніше
Топольницький П. В. Умови подавання книжкових блоків у різальну секцію машини для безвистійного обрізування Детальніше
Книш О. Б. Експериментальні дослідження міцності безшвейного скріплення при обробці корінця дискретно-дотичним методом Детальніше
Стецьків О. П.
Сторощук В. А.
Кінетика руйнування висічних лінійок Детальніше
Стельмащук С. Г. Аналіз динамічних характеристик механізму неповнозубих коліс з кулачковим вмиканням Детальніше
Банах Ю. О. Оцінка крутних моментів при штанцюванні, з врахуванням податливості преса, на машині тигельного типу Детальніше
Угрин Я. М. Аналітичне дослідження процесу різання картону круговим ножем Детальніше
Рак Ю. П. До проблеми про вибір технологічних ліній оперативного поліграфічного виробництва Детальніше
Білонога Ю. Б.
Чабан Д. В.
Зв’язок поверхневої енергії металу з коефіцієнтом тертя ковзання Детальніше

СЕКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ І МАТЕРІАЛІВ

Сисюк В. Г. Особливості модифікаційно-наповнених олігомерних систем Детальніше
Анісімова С. В.
Олексій Л. М.
Токарчик З. Г.
Дослідження властивостей газетного паперу Детальніше
Хамула О. Г. Методи вимірювання вологості паперу Детальніше
Гавенко С. Ф.
Мельников О. В.
Деякі аспекти оцінки якості друкарського зображення Детальніше
Ференц М. І.
Ференц М. М.
Сканування та якість кольоровідтворення Детальніше
Кулік Л. Й. Вплив технології брошурувально-палітурних процесів на розміри корінцевого поля в книжкових виданнях Детальніше
Мартинюк М. С. Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей палітурних матеріалів Детальніше
Ковальський Б. М.
Луцків М. М.
Шаблій І. В.
Топологічні умови накладання рельєфів у фарбовій групі з двома накатними валиками Детальніше
Босак І. П. Дослідження світлостійкості барвників алюмінієвої поверхні у виробництві шильдів Детальніше
Бирич П. Ф.
Жеребцова О. В.
Кривдик О. М.
Старіння твердих фотополімеризаційноздатних матеріалів Детальніше
Босак І. П. Фарбування поверхні алюмінію для шильдів Детальніше

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Верхола М. І.
Гук І. Б.
Луцків М. М.
Модель осьового розкочування фарби у тривалковій фарбовій групі Детальніше
Дурняк Б. В.
Стрепко І. Т.
Тимченко О. В.
Алгоритми швидкодіючих процесорів САР реального часу, працюючих у замкнутому контурі керування Детальніше
Думанський І. Б.
Луцків М. М.
Структурна схема розкочування рельєфів у накатній фарбовій групі Детальніше
Казьмірович О. Р.
Казьмірович Р. В.
Про оцінку точності розташування корінцевих міток на фальцах зошитів книжкових блоків Детальніше
Верхола М. І.
Луцків М. М.
Паньків В. Ф.
Операторний метод опису розкочування фарби в друкарських машинах Детальніше
Зіненко Р. Г. Оцінка ефективності розкочування смужки фарби в триваликовій фарбовій групі Детальніше
Паньків В. Ф. Фарбова група із розгалуженнями Детальніше
Мусійовська О. Ф. Використання комп’ютерних програм на заняттях з іноземної мови Детальніше
Базилюк К. Ф. Моделювання тривимірних параметрів розчинності Детальніше
Ріпецький Р. Й. Метамова описання математичних формул Детальніше

СЕКЦІЯ КНИГОЗНАВСТВА, ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ

Зелінська Н. В. Українська наукова публіцистика: до проблеми відновлення жанрової системи Детальніше
Черниш Н. І. Основні етапи редакторської діяльності В. Кубійовича Детальніше
Огар Е. І. До проблеми мовного забезпечення сучасної дитячої літератури в реаліях українсько-російського білінгвізму Детальніше
Грицютенко В. І. Редагування українських офіційно ділових текстів при перекладі англійською мовою Детальніше
Бравчук Я. М. Жіноча періодика для різних читацьких аудиторій: загальний огляд «сільської» і «міської» преси Галичини 20–30-х років XX ст. Детальніше
Янишівська Г. В. Проблеми типології сучасної української наукової періодики Детальніше
Ключковська Г. М. Просування книги на ринку: до проблеми українського досвіду Детальніше
Грет Г. П.
Дайновська С. М.
Книготорговельна діяльність районного товариства «Просвіта» (Франківського району м. Львова) Детальніше

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЇ

Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Конкурентоспроможність поліграфічної продукції: технічний фактор Детальніше
Швайка Л. А. Адаптація структур книговидання до роботи в умовах конкурентного ринку Детальніше
Стеців Л. П. Використання виробничих потужностей: проблеми та перспективи Детальніше
Малярчук І. І. Удосконалення механізму прямого іноземного інвестування в структури видавничо-поліграфічного комплексу Детальніше
Сухолитка Н. М.
Холод З. М.
Яцишин Ю. М.
Економічний аналіз — запорука поліпшення результатів господарської діяльності підприємницьких структур у ВПК Детальніше
Грет Г. П.
Дайновська С. М.
Конкуренція — як ознака ринкових відносин у книжковій торгівлі Детальніше
Боженко О. М.
Онещак О. Я.
Проблеми функціонування малих підприємств Детальніше
Білецька Н. П. Використання маркетингових досліджень на ринку поліграфічної продукції Детальніше

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Бєлянінова Н. П.
Кульчицький А. Д.
Максимович Х. К.
Салапак В. М.
Чорній З. П.
Щур Г. О.
Термоіндуковані перетворення електронних центрів забарвлення в кристалах SRCL2-EU2+-K+ Детальніше
Стахіра В. М. Диполь-дипольна взаємодія в шаруватих кристалах Детальніше
Герасимчук Р. В.
Таран Т. В.
Дослідження поверхні металізованих трафаретних друкарських форм методом спектрів дифузного відбивання світла Детальніше
Козак О. П.
Маршалок І. Й.
Шибанов В. В.
Полімеризація гліцидилметакрилату в розчинах спиртів Детальніше
Герасимчук Р. В. Оптичні спектри відбивання та параметри енергетичної структури системи телурид ртуті — сульфід ртуті Детальніше
Лозовий Б. Л.
Пушак Я. С.
Граничні зусилля при згині балок, послаблених дефектами типу тріщин Детальніше
Коляда Р. В.
Мельник О. М.
Про коефіцієнти характеристичного многочлена однорідної многочленної матриці від двох змінних і її факторизацію Детальніше
Парасюк І. Л.
Парасюк Л. С.
Властивості фундаментальних розв’язків основних крайових задач для деяких диференціальних рівнянь другого порядку змішаного типу Детальніше
Гембара В. М.
Максимович Я. В.
Шваб’юк В. І.
Пружна рівновага смуги, навантаженої штампом і зосередженими силами Детальніше

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Біланенко А. І.
Мірус О. Л.
Шевчик Р. П.
Феномени конфліктів і парадокси теорії соціально-економічного розвитку XX століття Детальніше
Харечко В. М. Українські економісти XIX століття про предмет політичної економії Детальніше
Колосовська І. І.
Пачковський Ю. Ф.
Українське підприємництво: світоглядні орієнтири Детальніше
Колосовська І. І. Мале і середнє підприємництво в Україні: стан і проблеми розвитку Детальніше
Дмитрів К. С. Проблеми приватизації: приклад соціологічного аналізу Детальніше
Хома Н. М. Мотивація електоральної поведінки громадян Детальніше
Мулкат А. М. Вплив друкованих засобів масової інформації на електоральну поведінку громадян України Детальніше
Доцяк І. І. Електоральна поведінка: суть, форми, типи, рівні та особливості прояву в студентському середовищі Детальніше
Садова Р. М. Студентське читання в новій соціокультурній ситуації: проблеми та шляхи їх розв’язання Детальніше
Верхола О. М. Особливості етапів життєвого циклу сім’ї в сучасних умовах Детальніше
Верхола О. М.
Піча В. М.
Особливості визначення поняття «життєвий цикл сім’ї» Детальніше
Саєнко О. М. Проблеми формування потреб в сучасному українському суспільстві Детальніше
Забзалюк Д. Є. Соціальні причини жіночої злочинності Детальніше
Петик І. М. Особливості політичної соціалізації жінок Детальніше
Босак О. І. До питання про парламентську діяльність С. Вітика на початку XX ст. Детальніше
Лаврецький Р. В. Львівський період діяльності Лукаша Курдибахи (1929–1939) Детальніше
Качмар В. М. Проблема українського університету у Львові в ідеології галицьких москвофілів на початку XX століття Детальніше
Падалка С. С. Проблеми соціальної інфраструктури українського села в 60-і роки XX століття Детальніше
Чмихова В. І. Етнос, нація в системі законодавчих і державотворчих координат Детальніше