Флячок В. М.

Рік Автор(и) Назва Номер
2009 Жидик У. В.
Флячок В. М.
Розрахунок шаруватих анізотропних пластинок на статичні та динамічні навантаження № 1 (15)
2004 Федюк Є. М.
Флячок В. М.
Варіаційна постановка динамічних задач термопружності з дисторсіями № 7
2003 Флячок В. М. До питання про управління підприємницьким ризиком № 6
2002 Жидик У. В.
Флячок В. М.
Математичні моделі прийняття рішень (проблеми використання) № 5