ВИПУСК № 5 / 2002

СЕКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Манько О. В.
Стецько А. Є.
Стецьків О. П.
До питання розробки зміцнюючих покриттів на залізовуглецевих сплавах методом КЗО Детальніше
Книш О. Б.
Полюдов О. М.
Дослідження динаміки пристрою для обробки корінця книжкового блока дискретно-дотичним способом Детальніше
Топольницький П. В. Вплив швидкості транспортування і товщини книжкових блоків, довжини різання на зусилля транспортування та момент на приводному валу пасових транспортерів Детальніше
Галишин М. О.
Полюдов О. М.
Регей І. І.
Угрин Я. М.
Розробка та дослідження пристрою для висікання розгорток паковань комбінованим способом Детальніше
Пасіка В. Р. Кінематика кривошипів змінної довжини Детальніше
Кузнецов В. О. Універсальна система автоматизованого аналізу важільних циклових механізмів поліграфічних машин Детальніше
Іванко А. І. Пристрій для обрізування книжково-журнальної продукції дисковими ножами з планетарним приводом Детальніше
Задра В. М. Експериментальні дослідження технологічних режимів прорізування внутрішніх контурів у картоні Детальніше
Шустикевич А. І. Дослідження поперечних коливань циліндрів при високому способі друку на експериментальному стенді Детальніше
Шустикевич А. І. Поперечні коливання циліндрів друкарського апарата ротаційної друкарської машини плоского друку Детальніше

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Величко О. М. Термодинамічний аналіз друкарського контакту Детальніше
Зоренко О. В. Вплив факторів друкарського процесу на фарбосприйняття офсетних гумотканинних полотнищ Детальніше
Розум Т. В. Про процеси, що відбуваються у флексографічній фарбі при її розбавленні Детальніше
Якуцевич С. Перенесення фарби на папір: математичні моделі Детальніше
Мудрак Е.
Рудник Л.
Фотополімерні друкарські форми для тамподруку: оптимізація технології виготовлення Детальніше
Гринда І. Г.
Ковальський Б. М.
Лемик С. О.
Регулювання робочої ємності проявника для монометалевих офсетних пластин Детальніше
Чернозубова Н. А. Дослідження процесу відтворення та засобів поліпшення якості газетних ілюстрацій Детальніше
Дудяк В. О.
Онищенко Т. І.
Сельменська З. М.
Вплив постійного магнітного поля на кінетику перетворень «рідкий фотополімеризаційноздатний матеріал — фотозатверділий матеріал» Детальніше
Вороняк Т. І.
Муравський Л. І.
Репета В. Б.
Шибанов В. В.
Змочування картонів фотополімеризаційноздатними лаками Детальніше
Бедрій Г. Є.
Кривдик О. М.
Романюк Л. П.
Особливості формування фотополімеризаційноздатного шару на основі полівінілметоксиметакрилату на ситі-основі трафаретної друкарської форми Детальніше
Маршалок І. Й.
Слободяник В. Г.
Шибанов В. В.
Фотополімеризаційноздатні адгезиви на основі модифікованої епоксидної смоли Детальніше
Рум’янцев Ю. М.
Ясінська Л. М.
Ясінський М. Ф.
Вплив умов експонування на експлуатаційні характеристики фотополімерних форм Детальніше

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Андріїв І. В.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Критерії оцінки складності книжкових видань в умовах комп’ютерних технологій Детальніше
Верхола М. І. Модель фарбового апарата з чотирма розтиральними циліндрами і чотирма накочувальними валиками Детальніше
Гук І. Б. Моделювання і дослідження впливу транспортного запізнення передачі фарби та різниці фаз між двома розтиральними циліндрами на процес розкочування фарби Детальніше
Басюк Т. М.
Дунець Р. Б.
Основні задачі візуалізації графів, що описують топології поліграфічних систем Детальніше
Дудяк В. О.
Стефанишина Н. С.
Шовгенюк М. В.
Частотно-градаційні характеристики цифрового растрування за принципом поширення похибки Детальніше
Петрів Р. І.
Шульжик Ю. О.
Етапи і засоби комп’ютерного моделювання технологічних об’єктів Детальніше
Нерода Т. В. Аналіз та класифікація систем кодування хімічних формул Детальніше
Нечай О. М. Дослідження процесу віброактивності ротора асинхронного двигуна методом дробово-раціональних наближень Детальніше

СЕКЦІЯ КНИГОЗНАВСТВА, ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ

Стадник О. В. Книгознавча діяльність Д. Д. Балики Детальніше
Вовк Г. С. Реклама та пропаганда економічних видань на сторінках фахової періодики (на прикладі часопису «Економіка України» Детальніше

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЇ

Холод З. М.
Штангрет А. М.
Антикризове управління — система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій Детальніше
Шляхетко В. В. Структурний капітал як основна складова інтелектуального капіталу підприємства Детальніше
Баїк М. Я.
Никифорук Б. В.
Передерієнко Н. І.
Прогнозування ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання Детальніше
Стеців Л. П. Ринковий механізм управління виробничими потужностями Детальніше
Майор О. В.
Яворська Д. Д.
Проблеми управління фінансами підприємств в умовах реформування економіки Детальніше
Господарчук О. В.
Холод З. М.
Особливості організації праці управлінського персоналу Детальніше
Міхаш О. М. Стратегічне управління як перспектива забезпечення ефективної діяльності видавництва Детальніше
Жидик У. В.
Флячок В. М.
Математичні моделі прийняття рішень (проблеми використання) Детальніше
Лукашенко I. А.
Яворська Д. Д.
Страхування життя — важливий фактор розвитку економіки Детальніше
Крайник О. П. Регулювання процесу підприємництва як інструмент державної політики Детальніше
Барановський Н. І. Оцінка сучасного стану та напрями вдосконалення обліку і контролю витрат на поліграфічних підприємствах Детальніше
Біла О. Г.
Копилюк О. І.
Фінансова діяльність підприємств і організацій споживчої кооперації в умовах ринку Детальніше
Яремик Х. Я. Система показників оцінки ефективності інвестицій Детальніше
Яремик М. І. Методичні підходи до оцінки суттєвості в аудиті Детальніше
Колодій О. Р. Маркетингові дослідження каналів розподілу в канцелярському бізнесі Детальніше
Глотова Г. І. Концепція соціально-етичного маркетингу видавничої продукції Детальніше
Никифорук Б. В. Алгоритм розподілу ресурсів між альтернативними проектами Детальніше
Ворона Р. В.
Швайка Л. А.
Концепція контролінгу в управлінні видавничими витратами Детальніше

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Кульчицький А. Д.
Мочернюк Д. Ю.
Про еквівалентність впливу температури і механічного напруження на зміну стану полікристалічного матеріалу Детальніше
Коляда Р. В.
Мельник І. О.
Теореми Безу і Вієта та їх узагальнення Детальніше

НАУКОВА ПОЛЕМІКА

Тимошик М. С. Новий погляд на історію українського друкарства: замість рецензії на книгу «Початки українського друкарства» Детальніше