ВИПУСК № 7 / 2004

СЕКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Регей І. І. Дослідження процесу виготовлення зовнішніх криволінійних контурів у розгортках картонних паковань способом ножичного різання Детальніше
Пасіка В. Р. Визначення кутів тиску і радіусів кривини в кулачкових механізмах методами аналітичної геометрії Детальніше
Волков С. В.
Петрів І. М.
Хмельов С. О.
Вплив механізму кадрової розгортки на точність запису зображень у фотовивідних пристроях Детальніше
Ілик І. І.
Ковалик Н. В.
Коляно Я. Ю.
Маца Р. С.
Яремчишин О. Б.
Оптимізація геометричних параметрів паковання Детальніше
Ватуляк Ю. В.
Топольницький П. В.
Конструктивні особливості різального інструмента для обрізування книжкових блоків у машині карусельного типу Детальніше
Стеців Б. С. Заходи з підвищення надійності фальцапарата рулонних друкарських машин Детальніше
Гуліда Е. М.
Чаплінський Д. О.
Сучасні методи електрохімічного розмірного оброблення робочих поверхонь зубців циліндричних коліс поліграфічного устаткування Детальніше

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Анісімова С. В.
Токарчик З. Г.
Дослідження властивостей термоклеїв Детальніше
Гавенко С. Ф.
Зацерковна Р. С.
Климович Л. М.
Дослідження основних характеристик пакувальних картонів при вхідному контролі їх якості Детальніше
Ковальський Б. М.
Писанчин Н. С.
Шовгенюк М. В.
Порівняльний аналіз частотно-градаційних характеристик різних алгоритмів цифрового растрування Детальніше
Ривак П. М.
Шаблій І. В.
Критерії систематизації струминних принтерів Детальніше

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Верхола М. І. Моделювання та аналіз впливу властивостей матеріалу (основи відбитків) і товщини фарби на формі на її розкочування і передачу Детальніше
Нерода Т. В. Моделювання графічних образів зображень моноциклів з кратними зв’язками та альтернативної конфігурації Детальніше
Басюк Т. М. Критерії відображення графів у процесі візуалізації Детальніше
Козак Р. О. Узагальнена модель системи проектування книжкових видань Детальніше
Павлак Т. Статичні характеристики офсетного фарбового апарата з анілоксовим валом Детальніше
Луцків М. М. Простий метод опису цифрового перетворення зображень: лінійні підходи Детальніше
Луцків І. М. Моделювання стрічкопровідної ділянки методом інтегрування приросту швидкості стрічки на інтервалі часу Детальніше

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЇ

Шляхетко В. В. Методологічні підходи до оцінки організаційної культури підприємств Детальніше
Окрепка Н. Ю. Механізм економного використання матеріальних ресурсів Детальніше
Никифорук Б. В.
Яремик Х. Я.
Формування інвестиційних ресурсів поліграфічних підприємств Детальніше
Юсипович О. І. Вплив зміни курсу національної валюти на динаміку товарообороту торговельного підприємства Детальніше
Білецька Н. П.
Заплатинський М. В.
Основні засади та принципи формування регіональної політики в Україні Детальніше
Холод З. М.
Штангрет А. М.
Контролінг як цілісна концепція управління фінансово-економічними процесами та результатами діяльності підприємства Детальніше
Васькович І. М. Застосування економічних показників банку для розрахунку інтегрального індексу його фінансового стану Детальніше
Малярчук I. І. Організація бухгалтерського обліку та фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва Детальніше
Мельник М. І.
Пухир С. Т.
Перспективні напрямки підвищення інвестиційного потенціалу регіону (на матеріалах Львівської області) Детальніше
Біла О. Г. Проблеми оптимізації структури розміщення власного капіталу в споживчій кооперації Детальніше
Верхола У. М.
Копилюк О. І.
Цілі сучасної грошово-кредитної політики та основні засади її реалізації Детальніше
Давиденко І. Я. Маркетингова стратегія капіталізації нематеріальних активів у сучасних ринкових умовах Детальніше
Гуменюк Ю. П. Глобалізація і рекреація, їх вплив на регіональну економіку Детальніше
Баб’юк Р. Б. Динаміка і структура потоків трудових міграцій в Україні Детальніше
Єрмолаєв І. О.
Бойчук І. В.
Особливості застосування маркетингу малими виробничими підприємствами галузі рекламної поліграфії Детальніше
Мицак О. В. Місце та завдання управління активами в системі фінансового менеджменту підприємств Детальніше
Босак І. П.
Кобрин Л. Й.
Особливості ціноутворення на інноваційну продукцію Детальніше
Гук А. В. Стадія планування та розроблення видавничо-поліграфічної продукції в контексті мотиваційного механізму маркетингу Детальніше
Босак І. П.
Кобрин Л. Й.
Інноваційне підприємництво: характеристика та проблеми організації в умовах ринку Детальніше
Копилюк О. І.
Лазановська К. П.
Сучасні методи управління ризиками в діяльності комерційних банків Детальніше
Пантилей В. А.
Шевчук Я. В.
Проблеми санації депресивних територіальних суспільних систем українсько-польського прикордоння Детальніше
Барановський Н. І. Автоматизація обліку виробничих витрат на поліграфічних підприємствах Детальніше
Лазановський П. П. Роль стимулювання в підвищенні ефективності праці на поліграфічних підприємствах Детальніше
Бережна І. В. Рекреаційний потенціал території: підходи до оцінки та використання Детальніше
Бурса О. В. Економічний потенціал: суть і значення Детальніше
Крет І. З.
Майор О. В.
Яворська Д. Д.
Розвиток організаційних форм господарювання Детальніше
Морозов В. О. Системні вимоги маркетингу до розроблення нових товарів Детальніше

СЕКЦІЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Кульчицький А. Д.
Мочернюк Д. Ю.
Щодо неоднозначності фізичного змісту поняття ентропії залежно від типу термодинамічної системи Детальніше
Федюк Є. М.
Флячок В. М.
Варіаційна постановка динамічних задач термопружності з дисторсіями Детальніше

РЕЦЕНЗІЯ

Крупський І. В. Українська книга: погляд крізь віки Детальніше