ВИПУСК № 1 (15) / 2009

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Молдавская К. А. Продвижение детской книги и поддержка детского чтения в России Детальніше
Василишин Д. В.
Габрель Н. М.
Мельников О. В.
Степанюк Л. Я.
Стандартизування термінів і визначень понять систем оброблення та передавання інформації Детальніше
Піскозуб Л. Й. Періодичні видання з видавничої справи в сучасних комунікаційних процесах Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Величко О. М.
Поліщук Г. В.
Дослідження й оцінка старіння лакованих відбитків Детальніше
Вакуліч Д. А. Описання фоpми та оцінювання паpаметpів елементу шpифту Бpайля Детальніше
Гуменюк В. О.
Демянишин Д. В.
Широкоформатний струминний друк: принципи та перспективи Детальніше
Естріна М. Н. Вплив фарб на якість відбитків офсетного аркушевого друку Детальніше
Войтенко С. О. Аналіз стабільності процесу продукування на високоякісному офсетному папері для акцидентних виробів Детальніше
Слободяник В. Г. Вплив вимивних розчинників на процес змочування фотополімерних форм Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Кукура В. В.
Кукура Ю. А.
Репета В. Б.
Вплив попереднього ґрунтування на адгезійні властивості металізованих полімерних плівок Детальніше
Сельменська З. М. Дослідження впливу омагнічування на структуру фотополімеризаційноздатних матеріалів методом спектроскопії ЯМР Детальніше
Барабаш С. С.
Глушкова Т. Г.
Вплив технологічного процесу на властивості паперу для зошитів Детальніше
Маркелова А. В.
Румянцев Ю. М.
Ясінська Л. М.
Ясінський М. Ф.
Офсетні друкарські форми на металізованій лавсановій основі Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Хмельницька І. М.
Математичне моделювання натягу в послідовно з’єднаних стрічкопровідних ділянках при нестаціонарному режимі роботи Детальніше
Книш О. Б. Розрахунок потужності привода механізму ножа при обробці корінця дискретно-дотичним способом Детальніше
Жидик У. В.
Флячок В. М.
Розрахунок шаруватих анізотропних пластинок на статичні та динамічні навантаження Детальніше

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ СТРУКТУРИ

Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Кадрове забезпечення видавничо-поліграфічної галузі: вітчизняний та європейський досвід Детальніше
Котляревський Я. В.
Мельников О. В.
Передерієнко Н. І.
Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі Детальніше
Гриценко В. В. Рейтингове оцінювання діяльності поліграфічних підприємств як метод визначення конкурентоспроможності Детальніше

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Воробйов В. І.
Штангрет А. М.
Суть і ключові параметри кризи та антикризового управління на вітчизняних підприємствах Детальніше
Дяченко Л. А. Удосконалення ефективності управління через «баланс інтересів» споживачів та підприємства Детальніше
Музичка О. М. Прогнозування основних показників діяльності банків з використанням економіко-математичних методів Детальніше

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ

Батлук В. А.
Козира І. М.
Мота Я. В.
Шелюх Ю. Є.
Штанько В. Ф.
Експериментальні дослідження процесу очистки повітря Детальніше
Батлук В. А.
Макарчук В. Г.
Романцов Є. В.
Стець Р. Є.
Високоефективне вловлювання полідисперсного пилу Детальніше

ЮВІЛЕЇ, РЕЦЕНЗІЇ

Мельников О. В. Келлер Станіслав Юліанович Детальніше
Ніконенко Л. М. Примаченко Марія Овксентіївна Детальніше
Лазаренко Е. Т. Теоретико-практичні засади використання декелів офсетного плоского друку Детальніше
Лазаренко Е. Т. Нове наукове видання з проблем флексографічного друку Детальніше