ВИПУСК № 1 (34) / 2011

ПРОБЛЕМИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ДЛЯ СТРУКТУР ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ (ВПК) ЗГІДНО З ВИМОГАМИ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Гузела О. І. Виробниче підприємництво: підготовка кадрів технічного рівня управління Детальніше
Шульський М. Г. Гальмівні чинники розвитку російських університетів в оцінці І. Франка Детальніше
Пушак Я. Я.
Штангрег А. М.
Стан та ключові проблеми освіти на шляху України до економіки знань Детальніше

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО ТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Бурда І. Я. Теоретичні аспекти кадрової безпеки як складової економічної безпеки підприємства Детальніше
Лазановський П. П. Аналітична оцінка та формування концепції управління акціонерним товариством Детальніше
Яворська Д. Д.
Яцишин Ю. С.
Управління корпораціями (фірмами) в умовах стратегічних несподіванок Детальніше
Воробйов В. І. Методичні основи побудови комплексної системи економічної безпеки підприємства Детальніше
Волович О. Б. Ефективне управління заборгованістю як передумова забезпечення стійкого фінансового стану підприємства Детальніше
Кузьмін О. Є.
Мельник О. Г.
Теоретико-методологічні засади формування систем полікритеріальної діагностики на підприємствах Детальніше
Бодаковський В. Ю. Особливості формування фінансової стратегії підприємствами україни в умовах глобалізації Детальніше
Котляревський Я. В.
Мельников О. В.
Розвиток вітчизняної поліграфії у контексті техніко-економічних укладів Детальніше

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Rejman K. N. Rozwoj gospodarczy regionow przygranicznych wojewodztwa podkarpackiego szansą na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom marginalizacji społecznej Детальніше
Кузьмін О. Є.
Салата І. З.
Оптимізація кількості франчайзингових підприємств на обмеженій географічній території Детальніше
Гнатюк Я. І. Розвиток організаційно-економічного механізму підприємств ВПК та його вплив на конкурентоспроможність прикордонних регіонів Детальніше

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Карп’як Я. С.
Ріжко Л. І.
Особливості обліку знижки (кредит-нота) від нерезидента Детальніше
Воськало Н. М. Історичний, економічний та обліковий аспекти тлумачення визначення «власний капітал» Детальніше
Копилюк Н. Ю. Сучасний стан, особливості та економічна ефективність реорганізації банків України Детальніше
Яремик М. Г. Стан та проблеми реформування аудиту в Україні Детальніше
Копилюк О. І.
Музичка О. М.
Червінсъка Д. С.
Організаційно-економічні засади функціонування кооперативних банків у сучасних умовах Детальніше

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Лепак М. М.
Швайка Л. А.
Оцінювання вартості трудового потенціалу поліграфічних підприємств Детальніше
Малярчук І. І.
Холод 3. М.
Шляхетко В. В.
Проблеми ефективного використання робочого часу на поліграфічних підприємствах Детальніше
Рубан Т. А. Напрямки підвищення соціальної захищеності населення в Україні Детальніше

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Боженко О. М. Інноваційний потенціал підприємств та ефективність його використання Детальніше
Яремик X. Я. Формування інвестиційної привабливості підприємства Детальніше
Коломієць О. Л.
Офік М. П.
Савіцька Н. В.
Фактори, що впливають на ефективність кооперування в системі креативно-інноваційного розвитку підприємств Детальніше
Кобрин Л. Й. Теоретико-методичні підходи до оцінки достатності потенціалу підприємства для інноваційного розвитку Детальніше
Андросюк Л. А. Аналіз системи мотивації інноваційної діяльності на підприємстві Детальніше
Хамула О. О.
Швайка Л. А.
Оцінювання рівня інвестиційної активності поліграфічних підприємств Детальніше