ВИПУСК № 1 (50) / 2015

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Голубник Т. С.
Литовченко О. В.
Петрів Ю. І.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Алгоритм імітаційної моделі оцінювання якості реалізації монтажних спусків Детальніше
Хамула О. Г.
Яців М. Р.
Інформаційна система «Скринінг-діагностика зорових функцій» Детальніше
Петяк Ю. Ф. Методика опитування експертів для виявлення факторів інформаційної безпеки мобільних пристроїв Детальніше
Казьмірович О. Р.
Казьмірович Р. В.
Оцінка та підвищення надійності фотоелектричних захисних пристроїв одноножових паперорізальних машин Детальніше
Логойда М. М. Точність відтворення площі квадратного растрового елемента при дискретному формуванні Детальніше
Базилюк К. Ф.
Зацерковна Р. С.
Коротка В. О.
Оптимізація технологічних параметрів трафаретного друку на оксо-біорозкладальних плівках Детальніше
Благодір О. Л. Аналіз конфігурації поверхонь анілоксових валиків у коротких фарбодрукарських системах Детальніше
Гавенко С. Ф.
Конюхов О. Д.
Особливості екологічного маркування Детальніше
Маршалок І. Й.
Шибанов В. В.
Термометричне дослідження світлочутливості фотополімеризаційно здатних матеріалів Детальніше
Дацій О. І.
Шахбазов Я. О.
Широков В. В.
Широков О. В.
Вплив розплавів міді та свинцю на фізико-механічні властивості високоміцних нержавіючих сталей Детальніше
Перів М. В. Z-scan дослідження нанокомпозитiв срібла Детальніше
Огірко І. В.
Ясінська-Дармі Л. М.
Ясінський М. Ф.
Жорсткі і м’які математичні моделі та їх застосування Детальніше

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Караїм М. М.
Штангрет А. М.
Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства на основі слабких сигналів Детальніше
Малярчук І. І.
Холод З. М.
Основні аспекти фінансового та податкового обліку малоцінних необоротних матеріальних активів Детальніше
Калиневич Г. М. Обґрунтування структури механізму фінансового контролю в системі освіти Детальніше
Базилюк В. Б. Оцінка розвитку підприємств видавничо-поліграфічного комплексу регіону Детальніше
Запорожан Л. П.
Феш М. С.
Циквас Х. Р.
Особливості впливу національного характеру на формування корпоративної культури підприємств Детальніше
Гнатюк Я. І.
Гомольська В. В.
Актуальні питання формування інформаційної економіки Детальніше
Харечко В. М. Про парадигми історії економіки Детальніше
Мазій Н. Г. Організаційно-економічні механізми формування бізнес-середовища в Україні Детальніше
Шира Т. Б. Функціональний аспект управління асортиментом у комерційній діяльності Детальніше
Струк Н. Р. Логістичні витрати в аспекті ефективності системних формувань Детальніше
Халіна О. В. Моделювання підсистеми фінансової безпеки машинобудівного підприємства Детальніше
Жидецька Х. В. До питань формування системи показників для визначення рівня соціально-трудової безпеки підприємства Детальніше
Миклушка С. І. Особливості процесів інвестування у видавничо-поліграфічну галузь Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Гарматій О. В. Медіаосвіта державних службовців як тренд сучасності Детальніше
Гуманенко О. О. Місце рецензії в історії наукової періодики Детальніше
Зелінська Н. В. Логічна культура медіапродукту: «риторичне запитання, яке потребує негайної відповіді» Детальніше
Капраль І. І. Електронні медіа як складова літературного процесу (на прикладі найпопулярніших сучасних українських літературних сайтів) Детальніше
Гринівський Т. С.
Копистинська І. М.
Засоби промоції книжкових видань: досвід незалежної України Детальніше
Кулинич М. М. Висвітлення політичної тематики на шпальтах часопису «Вістник для русинів Австрійської держави» Детальніше
Лозинський А.-Л. Р. Автор, видавець, читач — проблема взаємодії у цифрову епоху Детальніше
Михайлович О. П. Формування конотації іншомовності у рекламних текстах як ефективний маніпулятивний прийом Детальніше
Носко А. М. Авторське редагування на етапі підготовки творів до перевидань Детальніше
Обласова О. І. Специфіка PR-технологій у державній політиці США часів «Нового курсу» Детальніше
Погореловська І. О. ISBN як базовий елемент сучасної системи книгорозповсюдження Детальніше
Стадник О. В. Біобібліографія як важливий об’єкт наукових досліджень Мирослава Бутрина Детальніше
Тодорова О. В. Передумови формування інноваційного PR-інструментарію Детальніше
Тріщук О. В. Робота редактора над образністю науково-інформаційного тексту Детальніше
Фіголь Н. М. Типологія електронних навчальних видань Детальніше
Чекштуріна В. М. Феноменологія рунічного знака як засобу комунікації Детальніше
Черниш Н. І. Теоретичні засади видання класичних творів (сучасне осмислення редакторської спадщини М. Бажана) Детальніше