ВИПУСК № 1 (58) / 2019

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Коломієць А. Б.
Паламар О. О.
Шахбазов Я. О.
Широков В. В.
Встановлення технологічних умов ефективності процесу шліфування Детальніше
Гавенко С. Ф.
Конюхов О. Д.
Електронно-мікроскопічні дослідження офсетних відбитків штрихових кодів, надрукованих фарбами з магнітними властивостями Детальніше
Базилюк К. Ф.
Шибанов В. В.
Ясінський М. Ф.
Методика розрахунку світлочутливості фотополімеризаційних матеріалів (шарів) на основі ПВС Детальніше
Гавриш Б. М.
Лотошинська Н. Д.
Маїк Л. Я.
Сторітелінг в інфографіці як спосіб виокремлення в інформаційному шумі Детальніше
Кудряшова А. В. Синтез моделі пріоритетного впливу факторів проектування післядрукарських процесів Детальніше
Калиній І. В.
Піх І. В.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Альтернативні варіанти реалізації процесу запису видання на носій Детальніше
Вітинський П. Б.
Гавриш Б. М.
Ткаченко Р. О.
Дослідження та експериментальний аналіз методів машинного навчання в задачах електронної комерції Детальніше
Вергун В. Р. Прогнозування успішності студентів на основі методів інтелектуального аналізу даних навчальних програм Детальніше

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Крупка М. І.
Яремик М. М.
Державна підтримка у фінансуванні високотехнологічних галузей національної економіки Детальніше
Боднар Н. Р. Трудоресурсна безпека як складова економічної безпеки держави Детальніше
Бусарєв Д. В. Характеристика основних складових системи економічної безпеки паливно-енергетичного комплексу Детальніше
Босак І. П.
Гомольська В. В.
Підприємницький успіх: суть, складові та фактори забезпечення Детальніше
Шира Т. Б. Пріоритетні завдання корпоративної безпеки на українських підприємствах Детальніше
Мельник С. І. Організаційно-економічний механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства Детальніше
Кавин С. Я. Передумови формування системи безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства Детальніше
Кобрин Л. Й. Застосування інструментів управління виробничим потенціалом з метою підвищення результативності діяльності підприємства Детальніше