ВИПУСК № 1 (8) / 2005

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Палига Є. М. Фінанси та їх менеджмент в акціонерному товаристві Детальніше
Бачик А. Я.
Холод З. М.
Аналіз витрат підприємства: актуальність, пріоритетні напрямки, проблеми і завдання Детальніше
Малярчук І. І. Особливості формування облікової політики поліграфічних підприємств і видавництв Детальніше
Штангрет А. М. Система раннього попередження та реагування як складова системи лити кризового управління Детальніше
Босак І. П. Маркетинговий підхід до процесу формування ціни на підприємстві Детальніше
Шляхетко В. В. Кваліметрична оцінка якості культури як фактора зростання конкурентоспроможності поліграфічних підприємств Детальніше
Лазановський П. П. Аналіз системи управління процесом техніко-технологічного оновлення виробництва поліграфічних підприємств Детальніше
Яремко І. Й. Методи оцінки будівельних контрактів в умовах економічної інтеграції Детальніше
Окрепка Н. Ю. Концептуальні підходи і принципи управління запасами Детальніше
Ніконенко У. М. Особливості застосування інструментів грошово-кредитної політики національного банку україни Детальніше
Єрмолаєв І. О. Аналіз особливостей ціноутворення для рекламно-виробничих поліграфічних підприємств Детальніше
Топольницька А. З.
Шандрівська О. Є.
Управління якістю процесів і продукту: проблеми та підходи до їх розв'язання Детальніше
Яцюк Д. Р. Еколого-економічна оцінка та керування лісовими ресурсами україни Детальніше

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Белянінова Н. П.
Кульчицький А. Д.
Пірко І. Б.
Чорній З. П.
Рекомбінаційні процеси та термоіндуковані перетворення центрів забарвлення в кристалах флюоритів. одномірна модель Детальніше

СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Кундельська С. М. Інститут індивідуальної конституційної скарги: модель для україни Детальніше