Лазановський П. П.

Рік Автор(и) Назва Номер
2021 Палига Є. М.
Стеців Л. П.
Лазановський П. П.
Формування українськомовного інформаційного простору друкованою книжковою продукцією: аналітико-статистична оцінка № 1 (62)
2019 Гірняк О. М.
Лазановський П. П.
Професіоналізм у менеджменті і його вплив на зменшення ризику банкрутства підприємства № 2 (59)
2018 Лазановський П. П.
Леневич М. М.
Аналітичне дослідження суті та змісту менеджменту як основи його науково-практичного застосування № 1 (56)
2018 Калітовська В. О.
Лазановський П. П.
Прокопюк М. Д.
Економічна ефективність комплексного підготовлення виробництва журнальних видань № 2 (57)
2018 Батин В. П.
Лазановський П. П.
Економічне обґрунтування варіантів технічного підготовлення виробництва газетної продукції № 2 (57)
2017 Багнюк Л. І.
Лазановський П. П.
Розроблення алгоритму організації процесу модернізації техніки в системі операційного менеджменту підприємства № 1 (54)
2017 Гірняк О. М.
Лазановський П. П.
Прогнозування та аналіз господарських рішень (ГР) № 1 (54)
2017 Гірняк О. М.
Лазановський П. П.
Стеців Л. П.
Ризики у видавничому підприємництві: фінансово-економічні та соціально-психологічні аспекти № 2 (55)
2017 Гірняк О. М.
Лазановський П. П.
Сучасні підходи до організування праці менеджера № 2 (55)
2016 Лазановський П. П. Використання методу мережевого планування в операційному управлінні виробництвом книжково-журнальної продукції № 2 (53)
2016 Єременко А. О.
Лазановський П. П.
Оцінка сучасних умов та результатів функціонування видавничо-поліграфічного підприємництва № 2 (53)
2016 Гірняк О. М.
Лазановський П. П.
Керування часом персоналу в операційному менеджменті № 2 (53)
2011 Лазановський П. П. Аналітична оцінка та формування концепції управління акціонерним товариством № 1 (34)
2010 Лазановський П. П.
Флячок Р. В.
Оцінка впливу темпів технічного оновлення виробництва на показники виробничо-господарської діяльності підприємства № 2 (18)
2009 Лазановський П. П.
Лось С. П.
Методологія та практика аналізу техніко-технологічного оновлення поліграфічного виробництва № 2 (16)
2005 Лазановський П. П. Аналіз системи управління процесом техніко-технологічного оновлення виробництва поліграфічних підприємств № 1 (8)
2004 Лазановський П. П. Роль стимулювання в підвищенні ефективності праці на поліграфічних підприємствах № 7
2001 Лазановський П. П. Тенденції технічного оновлення виробництва поліграфічних підприємств у структурі загальнопромислових інновацій № 4
2001 Лазановський П. П. Результативність процесу оновлення основних фондів (на прикладі міських і районних друкарень) № 3
2000 Лазановський П. П. Формування понятійного апарату процесу оновлення техніки — першооснова його дослідження № 2