ВИПУСК № 3 / 2001

СЕКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Топольницький П. В. Методика автоматизованого проектування багатолезового різального інструмента (БРІ) Детальніше
Регей І. І.
Угрин Я. М.
Дослідження кінематичних параметрів різання картону прямим прорізним ножем Детальніше
Боженко М. В.
Шустикевич А. І.
Попередній натяг як засіб істотного зменшення поперечних коливань циліндрів друкарського апарата Детальніше
Задра В. М. Аналітичні дослідження технологічних навантажень при обробці отворів у картоні Детальніше
Пасіка В. Р. Кінематика важільних механізмів з групами Ассура І і ІІ видів Детальніше
Стеців Б. С. Вплив пружного ковзання на роботоздатність вищих контактних пар у циклових механізмах Детальніше

СЕКЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА І ПОЛІГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Анісімова С. В.
Токарчик З. Г.
Шибанов В. В.
Дослідження процесу сушіння флексографічних фотополімерних друкарських форм Детальніше
Рум’янцев Ю. М.
Ясінська Л. М.
Ясінський М. Ф.
Дослідження механічних характеристик флексографічних форм Детальніше
Дорош А. К.
Розум Т. В.
Аналіз ймовірностей виникнення дефектної продукції у флексографічному друці Детальніше
Зацерковна Р. С.
Мельников О. В.
Рум’янцев Ю. М.
Визначення параметрів зволожувальних розчинів і дослідження впливу температури та концентрації на їх експлуатаційні властивості Детальніше
Таран Т. В. Можливості використання в поліграфії композиційних електрохімічних покрить на основі хрому і характер їх кристалізації Детальніше
Белгаієд З. Гумотканинні офсетні полотнища: дослідження властивостей Детальніше
Зоренко О. В. Пружно-пластичні характеристики офсетного декеля Детальніше
Величко О. М. Матеріальний потік друкарської системи Детальніше
Циманек Я. Дослідження екологічних і технологічних властивостей друкарських фарб для офсетного аркушевого друку Детальніше
Якуцевич С. Я. Дослідження властивостей офсетного друкарського паперу на приладі IGT Детальніше
Мудрак Є. Техніко-економічний аналіз друкарських форм для тамподруку Детальніше
Гайдученя О. О.
Розум О. Ф.
Коефіцієнт контрасту СМУK-репродукції чорно-білого оригіналу Детальніше
Корепанова О. П.
Шибанов В. В.
Нові фотополімерні флексографічні формні матеріали Детальніше

СЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Андріїв І. В.
Сеньківський В. М.
Обгрунтування основних параметрів комп’ютерного формування тексту Детальніше
Ференц М. М. Вплив параметрів субтрактивних координат на кольороподільні характеристики комп’ютерних зображень Детальніше

СЕКЦІЯ КНИГОЗНАВСТВА, ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ І ОРГАНІЗАЦІЇ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ

Зелінська Н. В. «Риторика науки» як нова модель наукової комунікації Детальніше
Огар Е. І. Проблеми типології сучасної науково-популярної книги Детальніше
Фінклер Ю. Е. Кінець української латентності і крах структури державних медіа: чому так сталось? Детальніше
Капраль I. І. Літературно-критичні та редакторські погляди Михайла Рудницького Детальніше
Танчин Л. М. Сучасна українська педагогічна періодика: проблемно-тематичні аспекти Детальніше
Янишівська Г. В. Вплив друкованих ЗМІ на формування музичних смаків молоді: до проблеми класифікації видань Детальніше
Вербіцька О. Р. Путівник як найпопулярніше видання краєзнавчої літератури (за матеріалами львівських путівників ХІХ–ХХ ст.) Детальніше
Клименко О. З. Український Буквар XVIII століття: традиції та особливості Детальніше
Кузнецова І. О. Газетний дизайн у періодичній пресі Криму XIX століття Детальніше
Піскозуб Л. Й. Особливості уживання прикметників – назв кольорів – у поезії Тодося Осьмачки Детальніше

СЕКЦІЯ ЕКОНОМІКИ І ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІГРАФІЇ

Господарчук О. В.
Холод З. М.
Оцінка ефективності використання робочої сили на поліграфічних підприємствах Детальніше
Крайник О. П. Роль дерегулювання в розвитку підприємництва Детальніше
Глотова Г. І. Вивчення попиту населення на літературу за місткістю книжкового ринку в загальному обсязі та асортиментній структурі Детальніше
Лазановський П. П. Результативність процесу оновлення основних фондів (на прикладі міських і районних друкарень) Детальніше
Окрепка Н. Ю. До питання про реформування матеріального забезпечення поліграфічних підприємств Детальніше
Онещак О. Я. Етапи становлення в Україні малого і середнього підприємництва Детальніше
Шляхетко В. В. Посилення мотиваційної складової процесу приватизації Детальніше
Штангрет А. М. Криза в підприємницькій діяльності Детальніше

СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК

Кульчицький Б. В.
Лисий В. П.
Діяльність в умовах багатоваріантності моделей економічного розвитку: соціально-філософський аспект Детальніше