ВИПУСК № 2 (39) / 2012

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КНИЖКОВОЇ СПРАВИ

Теремко В. І. Контекстуальний вплив соціальних трансформацій в Україні на розвиток вітчизняної видавничої сфери Детальніше
Якубенко Я. А. Соціальна роль книги в культурі суспільства: до постановки питання Детальніше

ПРЕСА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Василишин О. М. Польське питання на сторінках тижневика «Батьківщина» Детальніше
Василенко М. К. Особливості розвитку журналістики-розслідування. Примусові стандарти домислу і вимислу Детальніше
Гридчина В. В. Використання контрастивного методу в семіотичному дослідженні ділових видань Детальніше

ЧИТАЧ І ЧИТАННЯ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Огар Е. І. Сучасна нон-фікшн для дітей: структурні та функціональні характеристики Детальніше
Компанович М. С. Дитяче читання в аспекті соціальної комунікації Детальніше

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Штангрет А. М. Формування людського капіталу як основи розвитку економіки знань Детальніше
Бондарчук А. В. Особливості здійснення операцій РЕПО в Україні Детальніше
Банера Н. П. Бухгалтерський облік і фінансова звітність суб’єкта малого підприємництва в контексті реформування податкової системи в Україні Детальніше
Босак І. П. Класифікація та оцінка факторів ціноутворення Детальніше
Щерба О. І. Торговельна марка та її значення у виборі товару споживачами Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Швайка Л. А. Ефективність господарювання видавничо-поліграфічних підприємств державної та державно-корпоративної форм власності Детальніше
Базилюк В. Б. Сучасні підходи до оцінки доцільності інтеграції підприємств видавничо-поліграфічної галузі Детальніше

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Василенко Ю. А.
Поліщук В. В.
Метод вибору оптимального підприємства (групи підприємств) при наданні позики Детальніше
Котляревський Я. В.
Передерієнко Н. І.
Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств Детальніше
Петрик І. В. Соціально-економічний розвиток малого бізнесу у Львівській області Детальніше
Сороківська Н. М. Оцінювання рівня операційних ризиків страхових корпорацій Детальніше
Халіна О. В. Організаційні аспекти процесу управління економічною безпекою підприємства Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Дурняк Б. В.
Забрамний А. А.
Сорочинський О. М.
Яремків Т. О.
Моделювання і способи експериметнального дослідження елелктроприводів смугорозмотувальних і стрічконамотувальних механізмів поліграфічних машин Детальніше
Морфлюк В. Ф.
Морфлюк-Щур В. В.
Цифровий контроль статистичного вимірювання Lав координат для об’єктивного цифрового визначення кольорового відхилення Детальніше
Васюта С. П.
Хамула О. Г.
Роль веб-типографіки для оформлення тексту електронних видань Детальніше
Пирч Н. М. Про Р-властивість у паратопологічних групах Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Кохан В. Ф.
Кукура Ю. А.
Мельников О. В.
Управління якістю очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин Детальніше
Гургаль Н. С.
Маршалок І. Й.
Новосад І. В.
Репета В. Б.
Шибанов В. В.
Взаємозв’язок між показником одностороннього змочування і поверхневою енергією етикеткових паперів Детальніше

ЗАГАЛЬНЕ ТА ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Кузін М. О. Варіаційне формулювання задачі забезпечення довготривалої рівноміцності приповерхневих шарів металічних систем з врахуванням умов фрикційних навантажень Детальніше

ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ПІДХОДИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Кавин О. М.
Кавин Я. М.
Перспективи розитку міжнародного співробітництва вищими навчальними закладами України Детальніше
Морозов Н. М. Процесний підхід моделювання системи менеджменту якості та обліку витрат на якість в університеті Детальніше

БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Мельник О. С. Розробка удосконаленої схеми електрохімічного очищення стічних вод для підприємств з оборотним циклом водопостачання Детальніше
Балушка Л. М.
Окопний А. М.
Пістун А. І.
Проблеми спортивного травматизму Детальніше

СВОЄ ЖИТТЯ ВІДДАВ ПОЛІГРАФІЇ

Мельников О. В. Пам’яті вчителя Детальніше