ВИПУСК № 3 (36) / 2011

З ІСТОРІЇ ФАХОВИХ ВИДАНЬ

Дурняк Б. В.
Мельников О. В.
Найстаріше фахове видання України з проблем поліграфії та видавничої справи Детальніше

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Стефанишин О. В. Людський потенціал і фінансове стимулювання його розвитку в умовах глобалізації Детальніше
Штангрет А. М. Комп’ютерні мережі як джерело інформації в Україні: сучасний стан і тенденції Детальніше
Ніконенко У. М. Аналіз ефективності функціонування монетарної політики НБУ Детальніше
Безпалько І. Р. Податкова амністія доходів населення: перспективи для України Детальніше
Петрик І. В. Розвиток малого та середнього бізнесу в Польщі Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Палига Є. М.
Палига І. Є.
Вплив трансформації і реструктуризації підприємств на розвиток корпоративного управління видавничо-поліграфічного комплексу Детальніше
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Швайка Л. А.
Ієрархія факторів економічного розвитку поліграфічної галузі України Детальніше
Малярчук І. І.
Холод З. М.
Організація обліку на поліграфічних підприємствах: стан і шляхи оптимізації Детальніше
Ковба Ж. М.
Корнійчук А. П.
Формування асортименту як основна складова маркетингової товарної політики книгарні Детальніше
Міценко Н. Г.
Хамула О. Г.
Хамула О. О.
Організаційно-економічний механізм управління реалізацією поліграфічної продукції в інтернет-мережі Детальніше

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Міценко Н. Г.
Хомицький А. І.
Засади регулювання діяльності підприємств оптової торгівлі Детальніше
Крайник О. П. Роль економічного аналізу в управлінні господарською діяльністю підприємства Детальніше
Папка О. С. Теоретичні аспекти фінансової безпеки страхових корпорацій Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Котляров И. Д. Совершенствование издательского оформления научной статьи Детальніше
Гуманенко О. О. Особливості типологічної характеристики рецензій на наукові твори Детальніше
Бедернічек Д. Ю.
Василишин О. М.
Конюхов С. В.
Шлома О. Ю.
Міф як засіб маніпуляції в рекламі ЗМІ Детальніше
Котляревська Т. В. Вплив художнього образу на сприйняття читання інтернет-видань Детальніше

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Кулинич М. М. Популяризація художніх творів на сторінках часопису «Вісник для русинів Австрійської держави» Детальніше
Василишин О. М. Дмитро Паліїв: штрихи до біографії (юнацькі роки та військово-політична діяльність у 1914–1924 рр.) Детальніше
Нестерчук М. М. Полінаціональна преса Рівненщини 1917–1939 рр. у фондах обласного державного архіву Детальніше
Михалюк М. В. Економічна криза 1929–1933-х рр. у фейлетонах Романа Купчинського (за матеріалами газети «Діло») Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Дурняк Б. В.
Шведова Л. Е.
Методи формування правил управління повноваженнями Детальніше
Пономаренко Є. В. Аналіз провідних сайтів поліграфічних підприємств України на відповідність критеріям ефективності Детальніше
Ковшова І. О. Аналіз сучасного програмного забезпечення для маркетологів Детальніше
Пирч Н. М. Про відкриті підгрупи у паратопологічних групах Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ

Дурняк Б. В.
Назаренко О. М.
Розробка алгоритмів синтезу інформаційних компонент з іншими компонентами в рамках моделі якості книги Детальніше
Калиній І. В.
Піх І. В.
Сеньківська Н. Є.
Синтез моделі факторів проектування книжкових видань Детальніше
Овсяк О. В. Декомпозиція і модель інформаційної підсистеми роботи з унітермами Детальніше
Гілета І. В. Імітаційна модель розрахунку вагових коефіцієнтів параметрів макета шпальти Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Банах Ю. О.
Терницький С. В.
Чехман Я. І.
Метод дослідження технологічних зусиль висікання при виготовленні розгорток картонних паковань Детальніше
Білявський Л. А.
Білявський М. Л.
Стецько А. Є.
Шахбазов Я. О.
Проблема забезпечення довговічності основних деталей когенераційних машин Детальніше
Книш О. Б.
Козар В. Д.
Хведчин Ю. Й.
Шляхи підвищення надійності ротаційних самонакладів зошитів брошурувальних машин Детальніше
Кузін М. О. Аналіз контактної міцності неоднорідних металевих систем в умовах силової тертьової взаємодії Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Естріна М. В. Формування основних принципів моделювання систем офсетного друку Детальніше
Величко О. М.
Зоренко Я. В.
Тоновідтворення репродукцій за нейтрально-сірою шкалою Детальніше
Мервінський Р. І.
Цуца Н. М.
Аркушевий офсет: нові можливості в процесах друкування та оздоблення відбитків Детальніше
Маркелова А. В.
Румянцев Ю. М.
Стоянова Л. М.
Ясінська Л. М.
Ясінський М. Ф.
Вивчення впливу технологічних факторів на якість офсетних друкарських форм Детальніше
Базілевська А. Г.
Зоренко О. В.
Сучасні тенденції виготовлення фотоальбомів Детальніше
Осипова Т. Г.
Скиба В. М.
Вплив підготовки поверхні пробільних елементів на їх тиражну якість Детальніше

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ

Кононова О. О.
Трунова І. О.
Екологічні проблеми використання полімерних матеріалів Детальніше

ЮВІЛЕЇ

Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Найголовніша заповідь (до 80-річчя з дня народження Р. М. Машталіра) Детальніше