ВИПУСК № 2 (10) / 2006

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Волович О. Б.
Холод З. М.
Окремі аспекти вдосконалення управління дебіторською заборгованістю підприємств Детальніше
Штангрет А. М. Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством Детальніше
Креховецька А.
Шандрівська О. Є.
Удосконалення управління якістю процесів і продукту на засадах менеджменту Детальніше
Швайка Л. А. Методика оцінки конкурентоспроможності видавничих підприємницьких структур Детальніше
Котляревський Я. В. Проектування оптимальної моделі управління поліграфічними підприємствами Детальніше
Ніконенко У. М. Проблемні аспекти сучасної монетарної політики України Детальніше
Журбенко А. С. Розвиток корпоративного управління в Україні та його вплив на інвестиційну активність підприємств видавничо-поліграфічної галузі Детальніше
Гірняк О. М. Економічна ефективність менеджменту: суть, методичні аспекти її визначення Детальніше
Лозовицький Д. С. Формування моделі управлінського обліку підприємства Детальніше
Безпалько І. Р. Оподаткування пасивних доходів фізичних осіб в Україні Детальніше
Лозовицький С. П. Особливості визначення суттєвості відповідно до вимог міжнародних стандартів аудиту Детальніше
Колосовська І. І. Сучасні підходи до формування іміджу організації Детальніше
Гавриляк А. С.
Крет І. З.
Майор О. В.
Яворська Д. Д.
Посередницька діяльність у сучасних умовах ринку України Детальніше

МАШИНОБУДУВАННЯ

Петриашвили Г. Кинематические параметры процесса резания книжных блоков дисковыми ножами Детальніше
Кузін М. О.
Кузін О. А.
Мещерякова Т. М.
Вплив мікроструктури на стійкість проти спрацювання нероз’ємних з’єднань рейок після термітного зварювання Детальніше

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ

Батлук В. А.
Василів Р. Є.
Екологічна та техногенна безпека міст України Детальніше
Батлук В. А.
Дадак Ю. Р.
Джигирей В. С.
Визначення гідравлічного опору пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем Детальніше
Азарський К. І.
Батлук В. А.
Рівень забруднення атмосферного повітря та його вплив на стан здоров’я населення України Детальніше
Батлук В. А.
Проскуріна І. В.
Застосування систем мокрого пиловловлення в коксохімічному виробництві Детальніше

ПОВІДОМЛЕННЯ

Давиденко І. Я. Інвентаризація нематеріальних активів Детальніше