ВИПУСК № 1 (17) / 2010

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Котляров И. Д. Оценка качества научного журнала: проблемы и перспективы Детальніше
Ковалишин Г. М.
Ратушняк Ю. В.
Перспективи створення інституційного репозитарію відкритого доступу в Українській академії друкарства Детальніше
Буряк С. В. Видавнича діяльність провідних університетів України: до постановки проблеми Детальніше
Кулинич М. М. Українсько-польські відносини на сторінках часопису «Вістник для русинів Австрійської держави» Детальніше
Василишин О. М. Щоденник «Українські вісти» (1935-1939 рр.) як тип періодичного видання Детальніше

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Дурняк Б. В.
Луцків М. М.
Хмельницька І. М.
Математична модель стрічкоживильного пристрою при нестаціонарному режимі роботи Детальніше
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Моделі факторів впливу на наукову кар’єру (на прикладі поліграфічної галузі України) Детальніше
Калиній І. В.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Оптимізація моделі факторів композиційного оформлення книжкових видань Детальніше
Олянишен Т. В. Оптимізація моделі факторів попиту на книги методом попарних порівнянь Детальніше

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Котляревський Я. В.
Передерієнко Н. І.
Вартість та концепції походження грошей Детальніше
Штангрет А. М. Еволюція поглядів на категорію «економічна безпека» Детальніше
Шляхетко В. В. Облік нематеріальних активів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) Детальніше
Лозовицький Д. С.
Петрашова О. М.
Роль та призначення системи контролінгу підприємства Детальніше
Голяш І. Д. Проблеми впровадження комп’ютерних інформаційних технологій в аудиторській практиці Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Палига Є. М. Застосування корпоративного управління в організації видавничо-поліграфічних комплексів Детальніше
Григорова З. В.
Ковба Ж. М.
Шендерівська Л. П.
Соціально-економічні показники для формування стратегії книжкового бізнесу в Україні Детальніше
Попович О. Р. Проблеми оцінки та відображення в обліку передачі авторських прав на літературні твори Детальніше
Базилюк В. Б. Оцінка конкурентоспроможності підприємств видавничо-поліграфічної галузі Львівщини Детальніше

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Швайка Л. А. Внутрішньогосподарський контроль в управлінні підприємством Детальніше
Воробйов В. І. Причини, суть та наслідки виникнення кризи на мікрорівні Детальніше
Колосовська І. І. Імідж організації: технологія створення і процес управління Детальніше

ЗАГАЛЬНЕ ТА ПОЛІГРАФІЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Глушкова Т. Г.
Коптюх Л. А.
Дослідження друкарських властивостей офсетного паперу зменшеної маси Детальніше
Дядюра К. О.
Нагорний В. М.
Ткаченко О. В.
Визначення механічних характеристик поліграфічних матеріалів Детальніше
Римар Т. І.
Симак Д. М.
Ханик Я. М.
Особливості гідродинаміки сухого шару мінерального продукту кек глиноземистий Детальніше

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЕКОЛОГІЯ

Батлук В. А.
Батлук В. В.
Козира І. М.
Пиловловлювання в процесах розмелювання гуми Детальніше
Батлук В. А.
Білінський Б. О.
Параняк Н. М.
Підвищення ефективності очищення повітря в системах пневматичних машин Детальніше

ЮВІЛЕЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Мельников О. В. Семенюк Едуард Павлович (до 75-річчя від дня народження) Детальніше
Мельников О. В. Сенченко Микола Іванович (до 65-річчя від дня народження) Детальніше
Гаранько Т. Й.
Огірко І. В.
Аналіз стану цифрового друку стосовно створення автоматизованої інформаційної системи Детальніше