Передерієнко Н. І.

Рік Автор(и) Назва Номер
2012 Марковська О. К.
Передерієнко Н. І.
Конкуренція на гуртовому книготорговельному ринку України № 1 (38)
2012 Котляревський Я. В.
Передерієнко Н. І.
Сутнісно-змістовна характеристика процесів управління розвитком підприємств № 2 (39)
2011 Передерієнко Н. І.
Степанюк Д. Л.
Деякі аспекти мінімізації ризиків у матеріально-технічному постачанні та збутовій діяльності поліграфічних підприємств № 2 (35)
2010 Котляревський Я. В.
Передерієнко Н. І.
Вартість та концепції походження грошей № 1 (17)
2009 Котляревський Я. В.
Мельников О. В.
Передерієнко Н. І.
Перспективи інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі № 1 (15)
2009 Котляревський Я. В.
Передерієнко Н. І.
Антикризова фінансова діагностика на макроекономічному рівні № 2 (16)
2008 Котляревський Я. В.
Передерієнко Н. І.
Порівняльна рейтингова оцінка інвестиційної привабливості поліграфічних підприємств № 2 (14)
2002 Баїк М. Я.
Никифорук Б. В.
Передерієнко Н. І.
Прогнозування ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання № 5
2001 Передерієнко Н. І. Комплексна оцінка фінансового стану збиткових підприємств видавничо-поліграфічного комплексу № 4
2001 Дубодєлова А. В.
Передерієнко Н. І.
Сучасні технології прямого маркетингу № 4
2000 Передерієнко Н. І. Антикризове управління підприємством: внутрішні механізми № 2