ВИПУСК № 4 (37) / 2011

ВАЖЛИВІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ ТА МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Гнатюк Я. І.
Палига Є. М.
Особливості визначення конкурентоспроможності прикордонних регіонів Детальніше
Лисяк Л. В. Реформування бюджетної системи в Україні: стан та перспективи Детальніше
Крайник О. П. Вплив громадських організацій на формування державної регуляторної політики у сфері підприємництва Детальніше
Безпалько І. Р. Перспективи використання світового досвіду податкової амністії в Україні Детальніше
Млинко І. Б. Контролінг маркетингової діяльності на промисловому підприємстві: питання теорії та практики Детальніше
Бігальська О. Ю. Роль малого бізнесу в зміцненні економічних основ домогосподарств України Детальніше

ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІГРАФІЇ

Лепак М. М.
Швайка Л. А.
Дослідження мотиваторів праці в умовах державних поліграфічних підприємств Детальніше
Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Напрями удосконалення нормування праці на поліграфічних підприємствах Детальніше
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Штангрет А. М.
Оптимізація моделей ключових загроз на шляху економіки знань в Україні Детальніше
Довгань Л. Є.
Мохонько Г. А.
Діагностика стратегічної стійкості підприємств видавничо-поліграфічної галузі в умовах нестабільного ринкового середовища Детальніше
Базилюк В. Б. Формування ефективної державної політики розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі на основі кластерного підходу Детальніше

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Міценко Н. Г.
Хамула О. Г.
Хамула О. О.
Електронна та традиційна комерція: суть, зміст, спільні і відмінні риси Детальніше
Гузела О. І. Тенденції розвитку малого підприємництва в Україні Детальніше
Радзіховська К. З. Деякі аспекти практики формування господарських зв’зків торговельних підприємств у сучасних умовах Детальніше
Головацька Л. В. Товарна політика в системі управління маркетингом Детальніше

КНИЖКОВА ТОРГІВЛЯ

Дерев’янко І. О.
Ковба Ж. М.
Науково-практичні аспекти комунікаційної діяльності в книжковій торгівлі Детальніше
Ковба Ж. М.
Колесник Ю. М.
Антикварна і букіністична торгівля між минулим та майбутнім Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Станюв Б. H. Дитяча література і книга в сучасній польській науці (огляд джерел за 2000–2009 рр.) Детальніше
Огар Е. І. Книжка замість «мишки»? (дитина і читання в цифрову добу) Детальніше
Качинська А. І. Віртуальна реклама у файлообмінних мережах (на прикладі популярних українських торрент-трекерів) Детальніше
Скочинець О. І. Електронні медіа в контексті їх залучення до реалізації акцій книжкової промоції: спроба типологічного аналізу Детальніше
Михайлович О. П. Проблеми експериментального дослідження конотації спеціальної лексики Детальніше
Бедернічек Д. Ю.
Василишин О. М.
Ших Ю. А.
Суб’єкт-ініціатор освітньої інновації Детальніше
Барабаш У. П. Основні етапи видавничої діяльності мовознавчої комісії НТШ Детальніше

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Кулинич М. М. Відгуки у «Віснику для русинів Австрійської держави» на галицькі москво- та полонофільські часописи другої половини ХІХ ст. Детальніше
Сніцарчук. Л. В. Пресознавча публіцистика української преси Галичини (1919–1939 рр.) як профетизм сучасної медіакритики Детальніше
Василишин О. М. Дмитро Паліїв: штрихи до біографії (публіцистична, громадсько-політична та військова даяльність у 1925–1944 рр.) Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Казьмірович Р. В. Багаторівневе ієрархічне керування точністю макророзмірів аркушевих видань та напівфабрикатів Детальніше
Грабовський Є. М. Автоматизація процесу управління контролем якості поліграфічної продукції Детальніше
Зоренко О. В.
Стельмах І. М.
Дослідження апаратних і програмних засобів верстання журнальної продукції Детальніше

ІНФОРМАЦІЙНІ МОДЕЛІ

Дурняк Б. В.
Назаренко О. М.
Сабат В. І.
Способи використання інформаційних компонент для каліграфічних моделей Детальніше
Овсяк О. В. Інформаційна технологія вибору та обчислення розмірів операції елімінування Детальніше
Пономаренко Є. В. Методика створення ефективного інтерфейсу Wев-сайту поліграфічного підприємства Детальніше
Сеньківська Н. Є. Фактори якості книжкового видання як компоненти ієрархічних моделей Детальніше
Мусійовська М. М. Моделювання тонопередачі, вираженої кількістю фарби на растрових точках Детальніше
Шведова Л. Є. Дослідження моделей управління повноваженнями Детальніше

ТЕХНОЛОГІЯ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИТЦВА

Барчук Р. М.
Величко О. М.
Осипова Т. Г.
Скиба В. М.
Параметри зволоження у сучасних офсетних друкарських комплексах Детальніше
Занько Н. В.
Крик М. Р.
Шовгенюк М. В.
Аналітичний метод розрахунку балансу тріадних фарб Детальніше
Румянцев Ю. М. Градаційна передача при друкуванні на пластику фарбами УФ-отвердіння Детальніше
Кукура Ю. А.
Романчук І. О.
Дослідження впливу властивостей фарб на якість відбитків у газетному офсетному друці Детальніше
Естріна М. В. Класифікаційні елементи моделі системи друкування Детальніше

ПОЛІГРАФІЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Слободяник В. Г.
Шибанов В. В.
Зміна в’язкості емульсійного проявника в процесі вимивання фотополімерних флексографічних друкарських форм Детальніше
Лоїк Н. З.
Таран Т. В.
Вплив природи лігандів на кінетику процесу хімічного міднення та фізико-механічні властивості осадів Детальніше
Антоник М. С.
Цуца Н. М.
Цуца О. Ю.
Лакування: технології та матеріали Детальніше

ЮВІЛЕЇ

Гузела О. І.
Швайка Л. А.
Між двох вершин (до 75-річчя від дня народження М. І. Долішнього) Детальніше