Тимченко О. В.

Рік Автор(и) Назва Номер
2023 Гавриш Б. М.
Тимченко О. В.
Кустра Н. О.
Методи анонімізації медичних баз даних № 1 (66)
2022 Гавриш Б. М.
Тимченко О. В.
Борзов Ю. О.
Кобевко А. Т.
Технології анонімних мереж № 2 (65)
2021 Гавриш Б. М.
Дурняк Б. В.
Тимченко О. В.
Ізонін І. В.
Стратегія формування візуалізованого контенту засобами Power Bi Desktop № 1 (62)
2019 Кобевко А. Т.
Тимченко О. В.
Загальний регламент захисту персональних даних ЄС: що слід враховувати для поліграфії № 2 (59)
2016 Гавриш Б. М.
Левицька Г. Н.
Поліщук М. Б.
Тимченко О. В.
Інформаційна технологія формування та опрацювання зображень у видавничих вивідних системах № 2 (53)
2000 Стрепко І. Т.
Тимченко О. В.
Методи побудови цифрових регуляторів на основі різницевих сигналів з проріджуванням № 2
1999 Дурняк Б. В.
Стрепко І. Т.
Тимченко О. В.
Алгоритми швидкодіючих процесорів САР реального часу, працюючих у замкнутому контурі керування № 1