ВИПУСК № 2 (59) / 2019

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Баран Н. В.
Кукура В. В.
Кукура Ю. А.
Репета В. Б.
Дослідження технологічних особливостей застосування анілоксів GTT-гравіювання у виробничих умовах Детальніше
Кудряшова А. В.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Оптимізація моделі пріоритетного впливу факторів на якість проектування післядрукарських процесів Детальніше
Бубен В. Р.
Луцків М. М.
Моделювання впливу лініатури растрової шкали на оптичну густину Детальніше
Кульчицька Х. Б.
Предко Л. С.
Семенів М. Р.
До питання модернізації видавничо-поліграфічного підрозділу в умовах нестабільного попиту на продукцію Детальніше
Кобевко А. Т.
Тимченко О. В.
Загальний регламент захисту персональних даних ЄС: що слід враховувати для поліграфії Детальніше
Коляда Р. В.
Мельник О. М.
Прокіп В. М.
Про квадратні корені матриць над довільним полем Детальніше
Гуртовий О. Г.
Тинчук С. О.
Угрин Л. С.
Розрахунок нескінченної плити на недеформівній основі піддією локального навантаження аналітичним методом Детальніше
Пирч Н. М. Еквівалентність за марковим наборів тихоновських просторів та ізоморфізми груп неперервних відображень Детальніше
Лиса Н. К.
Навитка Л. М.
Сабат В. І.
Сікора Л. С.
Тупичак Л. Л.
Інформаційно-когнітивні концепції процесів інтелектуальної діяльності особи під час прийняття рішень у кризових умовах Детальніше

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Онещак О. Я.
Палига Є. М.
Палига І. Є.
Ярема О. Р.
Сучасні трансформації та їх вплив на економічний розвиток України Детальніше
Базилюк В. Б. Методичний підхід до визначення ефективності проведення трансформації бізнес-процесів в складних соціально-економічних систем Детальніше
Гірняк О. М.
Лазановський П. П.
Професіоналізм у менеджменті і його вплив на зменшення ризику банкрутства підприємства Детальніше
Шира Т. Б. Корпоративна культура в процесі забезпечення корпоративної безпеки підприємства Детальніше
Бусарєв Д. В. Удосконалення підходів до забезпечення сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу Детальніше
Карпій О. П.
Струк Н. Р.
Маркетингово-логістичне управління в умовах сучасного підприємництва Детальніше
Сосновська О. О.
Хамула О. Г.
Ярема О. Р.
Вплив внутрішніх факторів на процес управління маркетинговою діяльністю Детальніше
Кобрин Л. Й. Удосконалення методики оцінки інноваційної активності з метою підвищення ефективності стратегічного управління підприємством Детальніше
Яремик М. І.
Яремик Х. Я.
Методичні підходи оцінки інвестиційної безпеки підприємства Детальніше