ВИПУСК № 1 (62) / 2021

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Маїк В. З.
Харів М. С.
Базилюк К. Ф.
Моделювання фарбомісткості трафаретних друкарських форм Детальніше
Сеньківський В. М.
Юхимчук Р. В.
Калиній І. В.
Методологічні засади проєктування онлайн-видавництва Детальніше
Баранова Д. І.
Скиба В. М.
Розум Т. В.
Розроблення інформаційної моделі технологічної операції тестування об’єктів доповненої реальності Детальніше
Ясінська-Дамрі Л. М. Метод оцінки ступеня близькості складних об’єктів на основі модифікованого індексу максимізації взаємної інформації Детальніше
Сельменська З. М.
Занько Н. В.
Маїк Л. Я.
Аналіз проблеми комплексного оцінювання шкільних підручників Детальніше
Сокол О. Ф. Формування комплексної характеристики рисунка текстових шрифтів з метою оптимізації процесу шрифтового оформлення книжкових видань Детальніше
Ривак П. М.
Рибка Р. В.
Oгіркo M. О.
Нормалізація процесу виготовлення друкованої продукції цифровими способами Детальніше
Криховець О. В.
Слободяник В. Г.
Шибанова А. М.
Дослідження реологічних властивостей газетних чорних фарб для офсетного друку Детальніше
Кульчицька Х. Б. Вирішення завдання розподілу устаткування із застосуванням методу рекурентних співвідношень Детальніше
Книш О. Б. Обґрунтування способу обробки корінців книжкових блоків циліндричним інструментом з гвинтовою різальною крайкою Детальніше
Четербух О. Ю. Розрахунок ресурсу роботи приводного механізму натискної плити плоского штанцювального преса Детальніше
Гавриш Б. М.
Дурняк Б. В.
Тимченко О. В.
Ізонін І. В.
Стратегія формування візуалізованого контенту засобами Power Bi Desktop Детальніше
Огірко М. О.
Гавенко С. Ф.
Лабецька М. Т.
Чубак Є.
Моделювання напружено-деформованого стану гофрокартону при флексографічному друці та його вплив на якість відбитків Детальніше

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Безпалько І. Р.
Базилюк В. Б.
Біржова діяльність на фондовому ринку України: проблеми та перспективи розвитку Детальніше
Яремик Х. Я.
Яремик М. І.
Формування механізму управління фінансовою стійкістю видавничо поліграфічного підприємства Детальніше
Палига Є. М.
Стеців Л. П.
Лазановський П. П.
Формування українськомовного інформаційного простору друкованою книжковою продукцією: аналітико-статистична оцінка Детальніше
Босак І. П.
Гомольська В. В.
Організаційно-економічний механізм забезпечення підприємницького успіху підприємства Детальніше
Гірняк О. М. Парадигма аспектів менеджменту та маркетингу в сучасному підприємництві видавничо-поліграфічної галузі Детальніше
Зачепа А. М.
Микитюк О. М.
Сельменська З. М.
Проблематика емоційного вигорання в освітньому середовищі Детальніше