ВИПУСК № 2 (53) / 2016

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Дурняк Б. В.
Хомета Т. М.
Алгоритм функціонування засобів захисту соціальної інформаційної системи Детальніше
Кочубей В. В.
Маїк В. З.
Харів М. С.
Дослідження термічних процесів лазерного гравіювання полімерних шарів трафаретних друкарських форм Детальніше
Sоrока N. V.
Vаsіutа S. Р.
Кhамulа О. Н.
Factors of influence of interface use based on mobile applications Детальніше
Гавенко С. Ф.
Жидецький В. Ц.
Кадиляк М. С.
Вплив характеристики та структури паперу на якість фальцювання друкарських відбитків Детальніше
Калиній І. В.
Петяк Ю. Ф.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 3. Проектування альтернативних варіантів) Детальніше
Майба Т. М. Організація роботи системи безпеки інформаційного комплексу управління поліграфічним технологічним процесом Детальніше
Маїк В. З.
Никируй В. Е.
Дослідження каустичної поверхні лазерного променя у фокусі оптичної системи Детальніше
Казьмірович О. Р.
Казьмірович Р. В.
Автоматизація нарізання етикетної продукції на одноножових паперорізальних машинах на базі програмованих логічних контролерів Детальніше
Дацій О. І.
Паламар О. О.
Шахбазов Я. О.
Широков В. В.
Широков О. В.
Передумови й особливості дифузійного нікелювання сплавів типу ЕП202 у розплаві літію Детальніше
Гавриш Б. М.
Левицька Г. Н.
Поліщук М. Б.
Тимченко О. В.
Інформаційна технологія формування та опрацювання зображень у видавничих вивідних системах Детальніше
Голубник Т. С. Друкована реклама як вид поліграфічної продукції Детальніше
Кудряшова А. В. Семантична мережа факторів композиційного оформлення видання Детальніше
Бандура В.
Пасєка М.
Пасєка Н.
Храбатин Р.
Методи оцінювання набуття компетенцій студентів дистанційної форми навчання Детальніше

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Обертан Д. В.
Палига Є. М.
Панчишин Т. В.
Особливості розвитку фондового ринку України Детальніше
Шляхетко В. В. Порівняльний аналіз рейтингу легкості створення нового бізнесу суб’єкта- ми малого та середнього підприємництва України й окремих країн ЄС Детальніше
Кіт В. І.
Михасюк І. Р.
Ефективність бюджетного фінансування видатків на соціальну сферу і соціальний захист населення Детальніше
Базилюк В. Б.
Палига Є. М.
Сучасні підходи до класифікації інститутів Детальніше
Мандзіновська Х. О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення Детальніше
Караїм М. М.
Штангрет А. М.
Обліково-аналітичне забезпечення в процесі управління економічною безпекою підприємства Детальніше
Яремик М. І.
Яремик Х. Я.
Інформаційно-аналітичне забезпечення в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємств Детальніше
Малярчук І. І.
Стеців Л. П.
Податкові різниці: механізм обчислення та відображення у звітності Детальніше
Боженко О. М. Інформаційне забезпечення управління потенціалом підприємства Детальніше
Гірняк О. М. Мотивація праці у спадщині М. Тугана-Барановського, її сучасний розвиток і практичне застосування Детальніше
Лазановський П. П. Використання методу мережевого планування в операційному управлінні виробництвом книжково-журнальної продукції Детальніше
Жидецька Х. В.
Сосновська О. О.
Сучасні проблеми управління витратами на підприємствах видавничо-поліграфічної галузі Детальніше
Єременко А. О.
Лазановський П. П.
Оцінка сучасних умов та результатів функціонування видавничо-поліграфічного підприємництва Детальніше
Муж П. О.
Силкін О. С.
Аналіз сутності антикризового фінансового управління підприємством Детальніше
Халіна О. В. Організаційне забезпечення функціонування системи контролінгу на підприємстві Детальніше
Струк Н. Р. Матеріальні потоки як об’єкт логістичного управління Детальніше
Гірняк О. М.
Лазановський П. П.
Керування часом персоналу в операційному менеджменті Детальніше
Чорненька О. Б. Напрями вдосконалення обліку дебіторської та кредиторської заборгова- ності на підприємствах Детальніше
Кристиняк М. Б. Визначення загроз для економічної безпеки малого підприємства та форму- вання алгоритму протидії їм Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Балюн О. О. Сучасні світові тенденції в дослідженні ооh-реклами Детальніше
Бондаренко Т. Г. Інформаційні взаємини в системі «медіа – аудиторія»: за результатами екс- пертного опитування регіональних редакторів Детальніше
Безп’ятчук Ж. І. Символічні репрезентації простору, часу та числення в медіа на прикладі висвітлення Євромайдану Детальніше
Паславський І. І. Президентська виборча кампанія в США: результати, наслідки, соціально- політична відповідальність ЗМІ Детальніше
Дєдушкіна А. В.
Фіголь Н. М.
Особливості редагування електронного посібника з журналістики для вищої школи Детальніше
Курбан О. В. Прийоми та засоби приховання й ідентифікації авторства акаунтів у соціальних мережах Детальніше
Нестеренко О. А. Жанрова природа мультимедійних історій Детальніше
Кузьмук І. В. Сучасне мале видавництво в Україні: особливості, типи, загальна характеристика діяльності Детальніше
Хмельовська О. Ю. Українські книжкові виставки в умовах ідеологічного контролю СРСР (1945–1980 рр.) Детальніше
Астапцева Х. А. Репрезентація моди на шпальтах жіночих часописів Львова (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) Детальніше
Пелипець М. І. «Бо я не з таких, щоби комусь заслугу відбирав…»: політичні акценти дискусій Степана Смаль-Стоцького та Івана Франка у західноукраїнській пресі на порубіжжі кінця XIX – початку XX ст. Детальніше
Макарчук О. Г. Зворотний зв’язок у стратегії медіа (на прикладі журналу радикальної партії «Народ»(1890–1895 рр.)) Детальніше