ВИПУСК № 4 / 2001

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СТРУКТУРАХ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Алєксєєв І. В. Завдання та функції органів державного управління у системі регулювання діяльності промислово-фінансових груп Детальніше
Гузела О. І. Ще раз про видавничо-поліграфічний комплекс як систему Детальніше
Боженко О. М.
Онещак О. Я.
Роль і досвід малого підприємництва у ринковій економіці Детальніше
Гузела П. М. Методичні аспекти визначення інвестиційної привабливості підприємств Детальніше
Господарчук О. В.
Холод З. М.
Значення удосконалення нормування праці в умовах становлення ринку Детальніше
Шляхетко В. В. Мотиваційний механізм розвитку підприємництва Детальніше
Штангрет А. М. Реструктуризаційні процеси на поліграфічних підприємствах Детальніше
Мартинів В. В.
Масловатий М. М.
Ротер Ю. А.
Методика визначення норм фарби в офсетному виробництві Детальніше
Лазаренко Е. Т.
Никифорук Б. В.
Янчишин С. Г.
Про вплив фахової літератури на соціально-економічну діяльність у поліграфії Детальніше
Лазановський П. П. Тенденції технічного оновлення виробництва поліграфічних підприємств у структурі загальнопромислових інновацій Детальніше
Кобрин Л. Й. Формування та проблеми розвитку інноваційної інфраструктури Детальніше
Дейнега О. В.
Попко О. В.
Витрати виробництва та проблеми формалізації їх термінології Детальніше
Маліновська О. Я. Тенденції розвитку та становлення малого підприємництва Львівської області Детальніше
Сухорукова О. А. Структурна характеристика та проблеми видавничо-поліграфічного комплексу України Детальніше
Стефанишин О. В. «Нова економіка» і молодіжне підприємництво Детальніше
Мартинів В. В.
Масловатий М. М.
Полішко А. І.
Про необхідність нормування витрат фарби в офсетному виробництві Детальніше
Пушак Г. І. Деякі аспекти відносин видавництв і друкарень України в сучасних умовах господарювання Детальніше
Копець Г. Р. Розв’язання проблем енергозбереження на підприємствах видавничо-поліграфічного комплексу Детальніше
Лукасевич М. М. Соціально-економічна основа мотиваційного механізму розвитку підприємництва в сучасній Україні Детальніше

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА І БАНКІВСЬКА СИСТЕМА В УКРАЇНІ

Холод З. М. Особливості трансформації бухгалтерського обліку в Україні відповідно до міжнародних стандартів Детальніше
Саджениця М. В.
Хом’як Р. Л.
Деякі аспекти вибору методів амортизації основних засобів Детальніше
Никифорук Б. В. Нова облікова політика поліграфічних підприємств: особливості застосування в наукових організаціях Детальніше
Баїк М. Я.
Копилюк О. І.
Значення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринку Детальніше
Малярчук І. І.
Холод З. М.
Оцінка результатів зовнішньоекономічного співробітництва структур видавничо-поліграфічного комплексу Детальніше
Передерієнко Н. І. Комплексна оцінка фінансового стану збиткових підприємств видавничо-поліграфічного комплексу Детальніше
Василевський М. Запаси та інформація Детальніше
Глущенко О. О. Методичні підходи до порівняльного аналізу сучасних механізмів регулювання неспроможності (банкрутства) Детальніше
Григорова З. В. Методи нарахування амортизації основного технологічного устаткування поліграфічних підприємств Детальніше
Кваско А. В. Дослідження стану кредитування поліграфічних підприємств Детальніше
Копець Г. Р. Поточний облік та аналіз використання енергії в бюджетних установах видавничо-поліграфічного комплексу Детальніше
Барановський Н. І. До питання про трансформацію обліку витрат поліграфічного виробництва Детальніше
Майор О. В.
Макарець О. В.
Мисак Д. Д.
Удосконалення обліку економічних витрат як актуальна проблема формування ринкової ціни Детальніше
Яремик М. І.
Яремик Х. Я.
Застосування методів нарахування амортизації в процесі інвестування Детальніше
Стеців Л. П. Проблеми фінансового забезпечення оновлення виробничих потужностей промислових підприємств Детальніше
Окрепка Н. Ю. Особливості сучасних методів оцінки матеріальних ресурсів Детальніше

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

Кузьмін О. Є.
Ярошевич Н. Б.
Ресурсний менеджмент — складова виробничого менеджменту Детальніше
Гуменюк В. Я.
Міщук Г. Ю.
Мотиваційний аспект прийняття ризикових рішень у менеджменті Детальніше
Косар Н.
Патора Р.
Особливості навчання маркетингу в Польщі Детальніше
Войцеховська Ю. В.
Щур О. М.
Удосконалення комунікаційної політики видавничо-поліграфічного комплексу Детальніше
Барзилович О. М. Про шляхи дослідження ринку навчальної літератури Детальніше
Дайновська С. М. Економічні основи управління товарооборотом книготорговельного підприємства Детальніше
Дубодєлова А. В.
Передерієнко Н. І.
Сучасні технології прямого маркетингу Детальніше
Мартинюк М. С.
Якуцевич С. Я.
Техніко-економічний аналіз ламінування друкованої продукції Детальніше
Швайка Л. А. Досвід і сучасні проблеми реформування управління підприємницькими структурами книговидання Детальніше
Гірняк О. М. Удосконалення організаційних структур управління та їх нормативної бази Детальніше
Атаманюк Т. Д. Особливості маркетингу у комерційних фірмах Детальніше
Грет Г. П. Кон’юнктура книжкового ринку: суть, складові, аналіз Детальніше
Титаренко В. Є. Дослідження ринку гофропродукції в Україні Детальніше
Колодій О. Р. Складові мікросередовища та їх вплив на розвиток видавничо-поліграфічного комплексу Детальніше
Матюніна О. В.
Рудник Л. В.
Техніко-економічний аналіз виготовлення етикетки Детальніше

ПРОБЛЕМИ МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІКИ

Крикавський Є. В.
Чухрай Н. І.
Логістика — нова галузь економічної науки Детальніше
Харечко В. М. Основні засади інституціоналізму та проблеми трансформації економіки Детальніше
Афонін О. В.
Глотова Г. І.
Проблеми книговидання України в контексті розвитку громадянського суспільства Детальніше
Бендерський Ю. Б. Проблеми сучасної інноваційної політики Детальніше
Боженко О. М. Використання науково-технічного потенціалу для розвитку національного книговидання Детальніше
Масловатий М. М. Деякі соціально-економічні фактори макросередовища книжкового ринку Детальніше
Ратушняк Л. С. До питання про теорію мультиплікатора-акселератора й інвестиції Детальніше
Підцерковна І. О. Науково-теоретичні аспекти сучасного трактування змісту комерційної інформації Детальніше
Майор О. В.
Мисак Д. Д.
Татусь Ж. В.
Особливості українського національного інвестування Детальніше
Пастухова О. В.
Ткачук М. П.
Удосконалення економічного механізму регулювання в аграрному секторі економіки Детальніше