ВИПУСК № 2 (35) / 2011

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО ТА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Гомольська В. В. Корпоративна стратегія як запорука ефективності корпоративного управління Детальніше
Палига Є. М. Теоретичні та практичні проблеми корпоративного управління в економіці Детальніше
Петрашова О. М. Техніко-технологічна безпека: стан та ключові загрози для підприємств видавничо-поліграфічної галузі України Детальніше
Буряк П. Ю. Розробка фінансової стратегії підприємства: теоретичний аспект Детальніше
Дем’яненко О. М. Інструменти фінансової стратегії підприємства Детальніше
Римар О. Г. Регуляторна політика держави як інструмент реалізації антикризової програми управління економікою Детальніше
Базилюк В. Б.
Мікула Н. А.
Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів Детальніше
Косар Н. С.
Черкавська М. Б.
Антикризове управління підприємствами ВПК з використанням концепції маркетингу Детальніше
Ареф’єва О. В.
Мельников О. В.
Сеньківський В. М.
Штангрет А. М.
Побудова моделей ключових загроз на шляху до економіки знань в Україні Детальніше

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Кулініч Т. В.
Просович О. П.
Виробничі ресурси як основа розвитку промисловості західного регіону України Детальніше
Герасимчук З. В.
Поліщук В. Г.
Фінансове забезпечення політики стимулювання сталого розвитку регіону Детальніше
Румянцева Г. І. Практика оптимізації розвитку ВПК в регіоні Детальніше
Стеців Л. П. Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону на основі активізації інноваційної діяльності Детальніше
Baran Е. N.
Slusarz G. N.
Zajac D. N.
Social-democratic of conditioning of development of country mountainous areas (on example of polish carpathian) Детальніше

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ, АУДИТУ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Войцеховська Ю. В.
Копець Г. P.
Обліково-аналітичне забезпечення ефективного енергоменеджменту на підприємствах Детальніше
Сірик М. В. Сутність основного капіталу поліграфічного підприємства Детальніше
Бардаш С. В.
Мних Є. В.
Ефективність й ефект внутрішнього контролю: онтологічна інтерпретація сутності, складу та взаємозв'язку Детальніше
Ніконенко У. М. Монетарні дії НБУ в контексті впливу глобальної фінансової інтеграції Детальніше
Зубрей І. В. Контролінг в управлінні виробничими затратами поліграфічних підприємств Детальніше

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Холод З. М.
Шляхетко В. В.
Проблеми формування механізму мотивації персоналу підприємств (на прикладі підприємств ВПК) Детальніше
Головацька Л. В.
Гірняк О. М.
Мотиваційний механізм маркетингу у видавничо-поліграфічному комплексі, фактори впливу на нього Детальніше

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГУ У СТРУКТУРАХ ВПК

Босак І. П. Ринкові чинники формування та механізми управління цінами Детальніше
Шендерівська Л. П. Інтеграційні процеси у видавничо-поліграфічній галузі як інструмент раціонального забезпечення матеріальними ресурсами Детальніше
Ковба Ж. Н. Вибір стратегії при впровадженні на ринок масової літературно-художньої серії Детальніше
Чухрай Н. І. Трансформація ролі та функцій маркетингу у сучасному бізнесі Детальніше
Щерба О. І. Роль реклами у підприємницькій діяльності Детальніше
Грет Г. Н. Комерційна діяльність роздрібного книготорговельного підприємства Детальніше
Передерієнко Н. І.
Степанюк Д. Л.
Деякі аспекти мінімізації ризиків у матеріально-технічному постачанні та збутовій діяльності поліграфічних підприємств Детальніше

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Безпалько І. Р. Збільшення обсягу інвестицій домогосподарствами в корпоративні права шляхом вдосконалення системи оподаткування доходів фізичних осіб Детальніше
Мазій Н. Г. Законодавче забезпечення розвитку та функціонування малого підприємництва в Україні Детальніше
Барзилозич О. М.
Григорова З. В.
Особливості функціонування малих підприємств на ринку поліграфічних послуг м. Києва Детальніше
Бігальська О. Ю. Теоретико-методологічні основи розвитку домогосподарств України Детальніше
Онещак О. Я. Надійність функціонування малих підприємств: теоретичний аспект Детальніше
Кваско А. В. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності поліграфічних підприємств Детальніше