ВИПУСК № 1 (52) / 2016

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Дурняк Б. В.
Хомета Т. М.
Дослідження моделі доступу до соціальної інформаційної системи Детальніше
Піх І. В.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 1: Вступні загальні засади) Детальніше
Верхола М. І. Двовимірна модель фарбодрукарської системи з трьома накочувальними валиками Детальніше
Дурняк Б. В.
Майба Т. М.
Інформаційні засоби компонент визначення ризику Детальніше
Ковальський Б. М.
Семенів В. В.
Семенів М. Р.
Шовгенюк М. В.
Визначення характеристик стандартних умов кольороподілу за допомогою програми «IcaS-ColorInks Gamut» Детальніше
Гілета І. В.
Миклушка І. З.
Пилип’юк В. В.
Вагомі технологічні операції опрацювання ілюстрацій для публікації в поліграфічному виданні Детальніше
Огірко І. В.
Огірко О. І.
Ясінська-Дамрі Л. М.
Ясінський М. Ф.
Інформаційна технологія і модель корозіометрії для поверхневих шарiв металів Детальніше
Величко О. М.
Золотухіна К. І.
Кірічок О. А.
Тенденції розвитку систем зволоження в плоскому офсетному друці Детальніше
Васюта С. П.
Терновий А. М.
Хамула О. Г.
Оптимізація математичної моделі ієрархії критеріїв якості мультимедійних видань з відео контентом Детальніше
Стеців Б. С.
Стеців Я. Б.
Залежність коефіцієнта тертя кочення від стискаючої сили та кривини контактуючих поверхонь Детальніше
Курка П. З. Модель нафарблення растрових елементів квадратної форми Детальніше
Гладченко М. Вплив розмірності фарбодрукарської системи паралельної структури на рівномірність автотипного тонопередавання Детальніше
Зацерковна Р. С.
Коротка В. О.
Слоцька Л. С.
Удосконалений ракельний пристрій для друкування на біорозкладальному плівковому пакованні з використанням ручних трафаретних верстатів Детальніше

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Швайка Л. А. Формування сучасної моделі розвитку національної економіки Детальніше
Босак І. П. Теоретичні аспекти внутрішнього економічного механізму підприємства Детальніше
Боженко О. М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання ефективності впровадження технічних інновацій на поліграфічних підприємствах Детальніше
Базилюк В. Б. Вплив інституційних факторів на циклічний розвиток складних виробничих систем Детальніше
Кобрин Л. Й. Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства Детальніше
Гомольська В. В. Процес громадського відтворення: новий погляд Детальніше
Безпалько І. Р. Податкове консультування: можливості використання досвіду Польщі у вітчизняних умовах Детальніше
Кіт В. І. Неподаткові надходження у системі доходів місцевих бюджетів Детальніше
Малярчук І. І. Стан та проблеми формування облікової політики поліграфічного підприємства Детальніше
Шляхетко В. В. Порівняльний аналіз особливостей ведення обліку суб’єктів малого підприємництва України та окремих країн ЄС Детальніше
Караїм М. М.
Штангрет А. М.
Управління економічною безпекою підприємства за часовими горизонтами Детальніше
Сліпа О. З. Пріоритетність забезпечення економічної безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки Детальніше
Кристиняк М. Б. Оцінка показників діяльності суб’єктів малого підприємництва як основа характеристики рівня їх економічної безпеки Детальніше
Силкін О. С. Аналіз фінансового стану підприємства як інформаційне підґрунтя забезпечення його економічної безпеки Детальніше
Чорненька О. Б. Основні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління заборгованістю підприємства Детальніше
Романяк Г. М. Сутність антикризового управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Гарматій О. В. Соціальні мережі в системі державних комунікацій Детальніше
Бондаренко Т. Г. Способи привернення уваги інтернет-аудиторії Детальніше
Ковпак В. А. Актуалізація смислу «свобода» у концептуальному полі ідеї нації (на матеріалі публіцистики І. Багряного) Детальніше
Курбан О. В. Медіавіруси та їх використання як інформаційної зброї Детальніше
Бессараб А. О.
Зоська Я. В.
Огаренко Т. О.
Соціально-комунікаційні технології в рекламній кампанії і формування інформаційної та медіакультури (на прикладі Класичного приватного університету) Детальніше
Кіца М. О. Фейкова інформація в українських соціальних медіа: поняття, види, вплив на аудиторію Детальніше
Мудра І. М. Гра як інструмент медіа маркетингу Детальніше
Макарчук О. Г. Газета «Robitnyk» (1897 р.) як первісток соціал-демократичної преси в Україні Детальніше
Гринчишин Н. І. Львівський часопис «Визволення» в контексті історії української періодики Детальніше