ВИПУСК № 1 (56) / 2018

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Влах В. В.
Кандяк Н. М.
Паламар О. О.
Терницький С. В.
Комбінований механізм приводу натискної плити плоского штанцювального преса (експериментальна оцінка навантажень) Детальніше
Білан В. П.
Верхола М. І.
Гук І. Б.
Моделювання та комп’ютерного визначення оптимальної величини початкової фази осьового ходу розтиральних циліндрів Детальніше
Бешлей Г. В.
Бешлей М. І.
Прислупський А. М.
Романчук В. І.
Метод декомпозиції структури мережного пристрою з віртуалізацією ресурсів Детальніше
Гуртовий О. Г.
Тинчук С. О.
Угрин Л. С.
Деформування багатошарових плит на жорсткій основі під дією локального навантаження Детальніше
Голик Ю. М.
Кукура В. В.
Кукура Ю. А.
Дослідження впливу добавок у флексографічні друкарські фарби на їх властивості на відбитках Детальніше
Манько О. В.
Паламар О. О.
Стецько А. Є.
Прояв ефекту структурної пристосовуваності при трибологічному дослідженні покриття, отриманого методом комплексної зміцнюючої обробки Детальніше
Бернацек В. В.
Глова А. П.
Кам’янська-Гасюк Л. І.
Рибка Р. В.
Ривак П. М.
Шаблій І. В.
Вплив структури паперу на величину втрат інформаційної ємності офсетних відбитків Детальніше
Дубневич М. М. Аналіз поліграфічного виконання журнальної періодики для дітей Детальніше
Горечко О. М. Наближений підхід до задач моделювання складного теплообміну Детальніше
Кавин Я. М. Моделювання лазерного нагрівання об’єкта на основі оптимізації побудови сітки за допомогою геометричного розбиття об’єкта Детальніше
Кульчицький А. Д.
Пірко І. Б.
Салапак В. М.
Семотюк О. В.
Фотоіндукована анізотропія в смугах поглинання МА+-центра забарвлення кристалу SrCl2-K Детальніше
Ватуляк Ю. В.
Кандяк Н. М.
Топольницький П. В.
Результати досліджень багатолезового різального інструмента із викорис- танням засобів САПР Детальніше

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Жидецька Х. В.
Швайка Л. А.
Проблеми забезпечення сталого розвитку національної економіки Детальніше
Цебенко Н. М. Роль міжнародних фінансових організацій у модернізації виробничої інфраструктури української економіки Детальніше
Харечко В. М. Культура, цінності та економічний розвиток: аналіз деяких концепцій Детальніше
Босак І. П. Тенденції розвитку соціального підприємництва в Україні Детальніше
Лазановський П. П.
Леневич М. М.
Аналітичне дослідження суті та змісту менеджменту як основи його науково-практичного застосування Детальніше
Силкін О. С.
Штангрет А. М.
Anti-crisis management of financial security of machine-building enterprises: methodological basis Детальніше
Гончар М. Ф.
Дуляба Н. І.
Когут У. І.
Особливості забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства в умовах стресу Детальніше
Боженко О. М. Управління формуванням і розвитком техніко-технологічного потенціалу поліграфічних підприємств Детальніше
Кобрин Л. Й. Теоретико-методичні підходи до управління діловою активністю підприємства Детальніше
Фостяк В. І. Методичні засади формування системи управління безпековою діяльністю підприємств Детальніше
Єременко А. О. Стратегія корпоративного управління як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств видавничо-поліграфічної діяльності Детальніше