ВИПУСК № 2 (51) / 2015

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Голубник Т. С.
Калиній І. В.
Піх І. В.
Сеньківський В. М.
Структурно-функціональна модель інформаційної технології прогнозування якості проектування та реалізації монтажних спусків Детальніше
Казьмірович О. Р.
Казьмірович Р. В.
Навчально-лабораторний комплекс розподіленої ієрархічної автоматизованої системи керування (АСК) поліграфічними процесами Детальніше
Васюта С. П.
Хамула О. Г.
Яців М. Р.
Побудова математичної моделі ієрархії факторів впливу на якість проектування електронних видань для дітей з вадами зору Детальніше
Гілета І. В. Архітектурні аспекти аналізу якості електронних видань Детальніше
Пилип’юк В. В.
Цімер О. Б.
Визначення ключових точок у HDR-зображеннях Детальніше
Гавриш Б. М.
Ющик О. В.
Сучасний стан методів та засобів контролювання додрукарських процесів Детальніше
Логойда М. М.
Луцків М. М.
Синтез дискретного растрового перетворення для квадратних елементів нерегулярної структури Детальніше
Репета В. Б.
Ривак П. М.
Сеньківський В. М.
Оцінювання якості друкарських відбитків засобами нечіткої логіки Детальніше
Петрик П. Б. Технологічні особливості висушування аромовідбитків у рулонному офсетному друці Детальніше
Базилюк К. Ф.
Вакуліч Д. А.
Маїк В. З.
Вплив поліграфічної фольги на ефективність тактильного сприйняття шрифту Брайля при нанесенні його конгревним тисненням Детальніше
Киричок Т. Ю. Розв’язання багатокритеріальної задачі вибору раціонального напряму підвищення зносостійкості банкнот української гривні Детальніше
Благодір О. Л.
Розум Т. В.
Сокол О. П.
Систематизація технологій виготовлення етикетково-пакувальної продукції в Україні Детальніше
Зацерковна Р. С.
Коротка В. О.
Дослідження мікрогеометричних параметрів поверхні оксо-біорозкладальних плівок Детальніше
Зікрач Д. Ю.
Павлова Ю. О.
Математичні моделі в аналізі рухової активності молоді Детальніше
Гуртовий О. Г.
Жук Д. В.
Угрин Л. С.
Особливості уточненого розв’язку задачі про напружений стан балки з повздовжньою тріщиною Детальніше

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Базилюк В. Б.
Палига Є. М.
Пріоритетні напрями формування інфраструктурних інститутів розвитку регіонального видавничо-поліграфічного кластера Детальніше
Штангрет А. М. Процес здійснення обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства Детальніше
Ніконенко У. М. Роль країн Близького Сходу в формуванні світових цін на нафту Детальніше
Безпалько І. Р. Підвищення відповідальності за порушення законодавства про працю як запорука процесу легалізації заробітної плати в Україні Детальніше
Запорожан Л. П.
Феш М. С.
Деякі аспекти перспектив розвитку ВПК України Детальніше
Караїм М. М. Діагностика рівня економічної безпеки машинобудівного підприємства Детальніше
Халіна О. В. Методичні засади оцінки рівня організаційного забезпечення управління економічною безпекою машинобудівного підприємства Детальніше
Хамула О. О. Завдання та проблеми розвитку сфери електронної торгівлі в Україні як середовища функціонування системи реалізації книжкової продукції Детальніше
Мандзіновська Х. О. Формування інформаційної бази для оцінки рівня фінансової безпеки підприємства Детальніше
Королюк Н. Я. Особливості формування та просування видавничого бренду Детальніше
Кристиняк М. Б. Оцінка ефективності функціонування малих промислових підприємств в Україні Детальніше
Обертан Д. В. Проблеми формування методологічних основ управління економічною безпекою підприємницьких структур Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Бессараб А. О. Соціальнокомунікаційні заходи PocketBook щодо популяризації читання книг в Україні Детальніше
Білограць Х. Р. Особливості архітектоніки сучасних студентських друкованих періодичних видань Детальніше
Воронка Г. В. Гіпертекст як елемент мультимедійного довідкового видання Детальніше
Гершун Г. О. Мовна гра як прояв постмодерністської тенденції у журналістському тексті Детальніше
Грубич К. В. Комунікаційні телевізійні технології шоу-програм Детальніше
Дмитрів Л. Й. Текстовий контент електронного навчального видання Детальніше
Задворна К. В. Політична комунікація крізь призму поглядів Брайана МакНейра Детальніше
Кирилова О. В. Сучасні тенденції розвитку індійської медійної системи Детальніше
Левицька О. С. Переклади творів Чарлза Діккенса в українському видавничому репертуарі Детальніше
Листвак Г. Б. Дослідження читання в Україні: результати і значення Детальніше
Перепелиця А. О. Естетичні ідеали в редакторській діяльності Павла Тичини Детальніше
Савчук Г. М. Видавнича діяльність української діаспори у США та Канаді до Першої світової війни Детальніше
Свінціцька О. І. Образ людини з особливими потребами в репрезентаціях житомирських інформаційно-новинних порталів: світоглядно-ціннісне та естетичне моделювання Детальніше
Стадницька Ю. В. Засоби активізації пізнавальних психічних процесів дитини-читача (на прикладі дитячої публіцистики 20–30-х рр. ХХ ст.) Детальніше
Чекштуріна В. М. Соціокомунікативний підхід до декодування сакрального контенту архаїчних знаків-символів Детальніше
Шевченко В. Е. Роль візуального стилю журналу для ідентифікації видання Детальніше