ВИПУСК № 2 (55) / 2017

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Курка П. З.
Луцків М. М.
Корекція автотипної тонопередачі для растрових елементів квадратної форми Детальніше
Кузьма С. В.
Топольницький П. В.
Критичний аналіз сучасного устаткування для обрізування книжково-журнальних блоків під час їх переміщення Детальніше
Широков В. В.
Широков О. В.
Роль тривалих навантажень у формуванні структури і фізико-механічних властивостей ванадію і сплаву системи ванадій-цирконій-вуглець Детальніше
Кудряшова А. В.
Піх І. В.
Багатофакторний вибір альтернативних варіантів композиційного оформлення видання на основі лінійного згортання критеріїв Детальніше
Кандяк Н. М.
Олішкевич В. Ю.
Терницький С. В.
Виламування обрізків з відштанцьованих картонних заготовок (експериментальна оцінка технологічного навантаження) Детальніше
Кавин Я. М.
Плох Д.
Прохоренко С. В.
Діагностика покриття з дефектами шляхом девіації теплового поля Детальніше

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Онещак О. Я.
Палига Є. М.
Розвиток організаційно-економічного механізму підприємств ВПД та його вплив на конкурентоспроможність регіонів Детальніше
Гомольська В. В. Особливості інноваційного маркетингу на регіональному рівні Детальніше
Панчишин Т. В. Регіональний бенчмаркінг як інструмент муніципального та державного управління Детальніше
Ратушняк Ю. В.
Сухомлин Л. Є.
Штангрет А. М.
Формування інформаційного базису гарантування економічної безпеки промислових підприємств шляхом розроблення моделі пріоритетності впливу ключових зовнішніх загроз Детальніше
Обертан Д. В. Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму формування економічної безпеки управління підприємств Детальніше
Гірняк О. М.
Лазановський П. П.
Стеців Л. П.
Ризики у видавничому підприємництві: фінансово-економічні та соціально-психологічні аспекти Детальніше
Shtапgrеt А.
Sylкiп О.
Каrаiм М.
System of accounting and analytical support for managing the economic security of the company Детальніше
Козаченко Н. О.
Халіна О. В.
Основні аспекти забезпечення кадрової безпеки підприємства Детальніше
Мандзіновська Х. О.
Перетятко І. І.
Сутнісна характеристика функціональних складових економічної безпеки підприємства Детальніше
Шинкар С. М. Методичний інструментарій формування та функціонування механізму забезпечення економічної безпеки промислового підприємства Детальніше
Гірняк О. М.
Лазановський П. П.
Сучасні підходи до організування праці менеджера Детальніше
Шляхетко В. В. Побудова колективу, орієнтованого на таланти, як ефективний спосіб управління компанією Детальніше
Базилюк В. Б.
Безпалько І. Р.
Організація та впровадження практики маркетингового аудиту на видавничо-поліграфічних підприємствах Детальніше
Новик І. В. Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві Детальніше
Вільгуцька Р. Б.
Горбаль Н. І.
Когут У. І.
Антикризове управління витратами підприємства в умовах міжнародної економічної діяльності Детальніше
Чорненька О. Б. Аналіз наукових підходів щодо сутності кредиторської заборгованості та її класифікації Детальніше
Боженко О. М. Резерви підвищення техніко-економічного рівня виробництва Детальніше
Мартинів В. В.
Янкевич П. В.
Визначення напрямів диференціації норм витрат фарби в офсетному виробництві Детальніше
Кобрин Л. Й. Основні складові механізму розвитку інноваційного потенціалу підприємства Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Галаджун З. В. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»: еволюція документа з 1992 по 2017 рр. Детальніше
Гиріна Т. С. Реконфігурація медіаресурсів у процесі становлення мобільної та радіожурналістики Детальніше
Левицька О. С. Франкознавство в бібліографічному та науковому доробку Мирослава Бутрина Детальніше
Дутчак А. А. Передумови та історія виникнення онлайн-телебачення в Україні Детальніше
Берест І. Р. Передумови та середовище виникнення робітничих кас взаємної допомоги серед львівських друкарів Детальніше
Кіца М. О.
Мудра І. М.
Додатки до газет: види та перспективи Детальніше