ВИПУСК № 1 (54) / 2017

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Дурняк Б. В.
Млинко О. І.
Регей І. І.
Паковання з гнучких матеріалів (обґрунтування методики дослідження внутрішнього об’єму) Детальніше
Калиній І. В.
Піх І. В.
Сеньківська Н. Є.
Сеньківський В. М.
Теоретичні основи забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів (Частина 4. Прогнозування та забезпечення якості засобами нечіткої логіки) Детальніше
Lаbеtsка М. Т.
Кhаdzhyпоvа S. Е.
Коtмаljоvа О. G.
Наvепко S. F.
Aroma printing as a modern technology of packaging design Детальніше
Кульчицький А. Д.
Пірко І. Б.
Салапак В. М.
Методика розрахунку фотоіндукованої оптичної анізотропії кубічних кристалів Детальніше
Кудряшова А. В.
Сеньківський В. М.
Багатофакторний вибір альтернативних варіантів проектування видання на основі лінійного згортання критеріїв Детальніше
Гуртовий О. Г.
Тинчук С. О.
Угрин Л. С.
Використання уточнених моделей у задачах розрахунку НДС плит на жорсткій основі та область уточнень Детальніше
Осінчук О. І.
Сеньківський В. М.
Класифікація факторів додрукарських процесів Детальніше
Логойда М. М. Побудова характеристик дискретного растрового перетворення синтезованих елементів нерегулярної структури Детальніше

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

Швайка Л. А. Управління підприємствами: етапи еволюції, чинники і сучасні підходи до удосконалення Детальніше
Цебенко Н. М. Фінансові ресурси оновлення транспортної інфраструктури України Детальніше
Босак І. П. Соціальне підприємництво: основні ознаки та особливості розвитку Детальніше
Пунчак Л. А. Сучасний медіаринок: змістовний та географічний аспекти Детальніше
Кваско А. В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства Детальніше
Боженко О. М. Ресурси підприємства як основа формування його ресурсного потенціалу Детальніше
Багнюк Л. І.
Лазановський П. П.
Розроблення алгоритму організації процесу модернізації техніки в системі операційного менеджменту підприємства Детальніше
Гірняк О. М.
Лазановський П. П.
Прогнозування та аналіз господарських рішень (ГР) Детальніше
Марко М. Я.
Цегелик Г. Г.
Використання методу послідовних поступок для розв’язування задачі підвищення рентабельності виробництва малого підприємства Детальніше
Караїм М. М.
Штангрет А. М.
Концептуальні засади формування системи обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства Детальніше
Яремик М. І.
Яремик Х. Я.
Методичні засади вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні системою безпеки договірних відносин Детальніше
Малярчук І. І.
Стеців Л. П.
Фінансова звітність у системі обліково-аналітичного забезпечення фінансової безпеки підприємства Детальніше
Чорненька О. Б. Управління заборгованістю як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства Детальніше
Мандзіновська Х. О. Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки підприємства Детальніше
Ратушняк Ю. В.
Сухомлин Л. Є.
Штангрет А. М.
Формування інформаційного базису гарантування економічної безпеки промислових підприємств Детальніше
Шляхетко В. В. Деякі особливості пошуку кандидатів при плануванні персоналу в контексті кадрової безпеки підприємства Детальніше
Завада М. Р. Сутність загрози як складової процесу гарантування економічної безпеки підприємства Детальніше
Халіна О. В. Імплантаційний підхід до побудови системи контролінгу на підприємстві Детальніше

СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Скібан О. І. Суб’єкти видавничої промоції: роль автора, редактора, видавця як основних учасників процесу Детальніше
Лозинський А.-Л. Р. Реалізація автора в мережі: новітні можливості сьогодення Детальніше
Єжижанська Т. С. Бренд видавництва як продукт комунікації Детальніше
Гиріна Т. С. Медіапрограми інтеграції мігрантів: вимір історії українського радіомовлення Польщі Детальніше
Чубрей А. В. Театральний аматорський рух як об’єкт висвітлення в додатку до газети (на прикладі додатка «Масовий театр» (1930–1932) газети «Сила») Детальніше
Курбан О. В. Інтернет-технології та онлайнові соціальні мережі у сучасній гібридній війні Детальніше
Щирба О. А. Українсько-польський діалог: вплив польських альманахів на становлення української альманахової літератури Детальніше
Стєкольщикова В. А. Ефективність комунікативно-образної моделі концепта «гра слів» у явищі інфотейнментивної впливогенності Детальніше
Фіголь Н. М. Переваги та недоліки використання електронних навчальних видань Детальніше